Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

10.07.2013 Elektroniczny Dziennik Urzędowy UE

10.07.2013

Od 1 lipca br. obowiązuje Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 69 z 13.3.2013), zgodnie z którym jedynie Dziennik Urzędowy UE publikowany w formie elektronicznej jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Dotychczas, mimo udostępniania wydań Dziennika także w internecie, jedyną prawnie wiążącą publikacją było jego wydanie drukowane.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego jest opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym opartym na kwalifikowanym certyfikacie. Podpis gwarantuje  autentyczność, integralność i niezmienność elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego. Certyfikat i informacje o przedłużeniu jego ważności są publikowane na stronie internetowej Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu) tak, by umożliwić weryfikację podpisu oraz autentyczności elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego. Autentyczność podpisu można zweryfikować za pomocą aplikacji CheckLex, dostępnej na stronie Eur-Lex.

Elektroniczne wydanie Dziennika zawiera także informację dotyczącą daty jego publikacji i jest nieodpłatnie udostępniane na stronie internetowej Eur-Lex w aktualnej formie, przez nieograniczony czas.

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku, gdy system informatyczny Urzędu Publikacji nie będzie działał z powodu zakłóceń, jedynie wydanie drukowane Dziennika Urzędowego będzie wówczas autentyczne i wywołujące skutki prawne.

Przyjmując rozporządzenie Rada Unii Europejskiej wzięła pod uwagę potrzebę zapewnienia autentyczności, integralności i niezmienności elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego. Zwrócono m.in. uwagę, że publikacja w formie elektronicznej umożliwi szybszy i oszczędniejszy dostęp do prawa unijnego oraz, że dostęp do aktów prawnych w internecie sprzyja rozwojowi cyfrowego rynku wewnętrznego, co przynosi korzyści społeczno-gospodarcze.


Źródło:  Rozporządzenie Rady (UE) NR 216/2013  z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 69 z 13.3.2013)

do góry