Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świat

70. Posiedzenie Plenarne GRECO – Strasburg 30.11-4.12.2015

W dniach 30 listopada-4 grudnia 2015 r. w Strasburgu odbyło się 70. Posiedzenie Plenarne Grupy Państw Przeciwko Korupcji (Group of States against Corruption – GRECO).

Posiedzenie było ostatnim z czterech spotkań Grupy przewidzianych na 2015 r. Wcześniejsze – 67., 68. i 69. Posiedzenie zaplanowano odpowiednio na:

  • 23-27 marca 2015 r.,
  • 15-19 czerwca 2015 r.,
  • 12-16 października 2015 r.

Więcej informacji na temat posiedzeń Grupy w 2015 r. dostępnych jest w kalendarzu opublikowanym na stronie GRECO (wersja ang.).

Grupa Państw Przeciwko Korupcji powołana została w 1999 r. przez Radę Europy. Sprawdza, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. Celem GRECO jest podnoszenie zdolności członków do zwalczania korupcji poprzez monitorowanie zgodności obowiązujących w nich przepisów z antykorupcyjnymi standardami wyznaczonymi przez Radę Europy, dzięki dynamicznemu procesowi wzajemnego oceniania się i wzajemnie wywieranej presji. Służy to wykrywaniu niedostatków ustawodawstwa krajowego oraz skłania do odpowiednich prawnych i instytucjonalnych zmian.

Źródło: coe.int

 

Opublikowano w dniu 5.12.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry