Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świat

Sposoby zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – Ryga 25.02.2015

W dniu 25 lutego 2015 r. w Rydze odbyło się seminarium organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z tamtejszym oddziałem Transparency International na temat sposobów zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF).

Cele seminarium to w szczególności: zwiększenie świadomości na temat wymogów prawnych dotyczących zapobiegania i ograniczania ryzyka nadużyć finansowych w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; prezentacja nowych wytycznych i narzędzi opracowanych przez Komisję Europejską, a także rozważenie możliwości ich zastosowania na płaszczyźnie krajowej; omówienie podejść do oceny ryzyka nadużyć i korupcji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zamówienia publiczne; wymiana informacji na temat praktyk krajowych, doświadczeń, osiągnięć, a także obszarów wymagających poprawy i przyszłych inicjatyw; wymiana dobrych praktyk stosowanych przez inne kraje i organizacje.

Tło dla seminarium stanowi przewidziana na lata 2014-2020 inwestycja przez Unię Europejską w Europie kwoty 325 mld euro środków w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zaś nadużycia finansowe i korupcja są jednymi z zagrożeń dla prawidłowej realizacji założonych celów.

Program seminarium obejmował sesję plenarną, podczas której zaprezentowane zostały ogólne zasady ograniczania ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w funduszach europejskich, podsumowane zostały działania podejmowane w tym zakresie przez Komisję Europejską, polskie instytucje i organizacje pozarządowe; trzy warsztaty równoległe dotyczące oceny i ograniczania ryzyka nadużyć finansowych, identyfikacji i monitorowania ryzyka w projektach (omówienie programu ARACHNE), ograniczania ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w procesie udzielania zamówień publicznych oraz sesję zamykającą, poświęconą działaniom podejmowanym w następstwie podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego lub korupcji.

Źródło: http://anticorruption.onetec.eu

 

Opublikowano w dniu 26.02.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry