Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świat

67. Posiedzenie Plenarne GRECO – Strasburg 23-27.03.2015

W dniach 23-27 marca 2015 r. w Strasburgu odbyło się 67. Posiedzenie Plenarne Grupy Państw Przeciwko Korupcji (Group of States against Corruption – GRECO).

W roku 2014 miały miejsce 4 spotkania Grupy, które odbyły się kolejno: 63. – 24-28 marca 2014 r., 64. –  2-6 czerwca 2014 r., 65. – 6-10 października 2014 r., 66. – 8-12 grudnia 2014 r.

Marcowe Posiedzenie GRECO było pierwszym z czterech spotkań Grupy odbywających się w 2015 r. Kolejne odbywać się będą:

  • 68. – 15-19 czerwca 2015 r.
  • 69. – 12-16 października 2015 r.
  • 70. – 30 listopada-4 grudnia 2015 r.

Więcej informacji na temat posiedzeń Grupy w 2015 r. dostępnych jest w kalendarzu opublikowanym na stronie GRECO (wersja ang.).

Grupa Państw Przeciwko Korupcji powołana została w 1999 r. przez Radę Europy. Sprawdza, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. Celem GRECO jest podnoszenie zdolności członków do zwalczania korupcji poprzez monitorowanie zgodności obowiązujących w nich przepisów z antykorupcyjnymi standardami wyznaczonymi przez Radę Europy, dzięki dynamicznemu procesowi wzajemnego oceniania się i wzajemnie wywieranej presji. Służy to wykrywaniu niedostatków ustawodawstwa krajowego oraz skłania do odpowiednich prawnych i instytucjonalnych zmian.

Źródło: coe.int

 

Opublikowano w dniu 30.03.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry