Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

EUROPOLTECH 2013

W dniach od 17 do 19 kwietnia w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędą się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa. Centralne Biuro Antykorupcyjne jest jedną z instytucji uczestniczących w organizacji tego przedsięwzięcia.

Targi EUROPOLTECHorganizowane są w ścisłej współpracy z Komendą Główną Polskiej Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, formacjami bezpieczeństwa państwa oraz Wojskami Specjalnymi.

Targom towarzyszy VI. Międzynarodowa Konferencja Policyjna "Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 -2020 - nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach", w ramach której odbywają się specjalistyczne seminaria. CBA odpowiada za organizację seminarium pt. „Bezpieczny biznes”, które odbędzie się 17 kwietnia 2013 roku w godzinach 13.00-14.30.W jego ramach zostanie zaprezentowana tematyka procesów monitorowania kontroli wewnętrznych w przedsiębiorstwie i działań na rzecz nowych technologii w służbach policyjnych i formacjach bezpieczeństwa państwa. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia z zakresu monitorowania nauki do potrzeb rozwoju służb policyjnych, a także z oceny ryzyka występujących w jednostkach bezpieczeństwa.

Prelegentami będą przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Pracodawców RP, Business Centre Clubu, Deloitte oraz Ernst & Young.

Zakres tematyczny Targów EUROPOLTECH 2013 jest ściśle związany z modernizacją techniki i wyposażenia Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu, a także z procesami modernizacji Polskich Sił Zbrojnych, w tym Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej. W programie targów ważne miejsce zajmie technika specjalna, dedykowana formacjom bezpieczeństwa państwa oraz Służbom Więziennej i Celnej.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

do góry