Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Konferencja Antykorupcyjna

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji odbyła się III KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA zorganizowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tegoroczna inicjatywa podjęta została we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi: Narodowym Bankiem Polskim, Służbą Celną oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Centralne Biuro Antykorupcyjne już po raz trzeci zainicjowało wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji. W tym roku tematem przewodnim konferencji była „Europa bez korupcji”. Spotkanie stanowiło znakomitą okazję do wymiany poglądów pomiędzy instytucjami i służbami zainteresowanymi szeroką profilaktyką oraz  walką z korupcją.

Tegoroczna konferencja odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 200 zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji, organizacji i służb które zajmują się zwalczaniem oraz zapobieganiem korupcji.

Wśród gości znaleźli między innymi przedstawiciele:  Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej, Administracji Celnej Republiki Federalnej Niemiec, Misji Granicznej Unii Europejskiej dla Mołdawii i Ukrainy (EUBAM), Federalnego Biura Śledczego USA (FBI), Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich UE (Frontex), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Urzędu ds. Ścigania Poważnych Przestępstw Gospodarczych z Wielkiej Brytanii, uczelni wyższych czy organizacji pozarządowych.

Po krótkiej części plenarnej prace kontynuowano w następujących grupach roboczych:

  •  Wewnętrzne polityki antykorupcyjne służb krajowych i europejskich
  •  Korupcja a rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym doświadczenia i wnioski na przyszłość z antykorupcyjnych działań międzynarodowych instytucji finansowych


W trakcie Konferencji Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik wręczył nagrody w związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego w ubiegłym roku konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorską o szeroko rozumianej tematyce korupcyjnej.

WYNIKI KONKURSU SZEFA CBA

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w październiku 2003 roku. Upamiętnia ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w grudniu 2003 roku w Meridzie w Meksyku. Inicjatywa ONZ podkreśla rolę konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji w życiu publicznym i prywatnym oraz zwiększania świadomości społecznej na ten temat.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

 

do góry