Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięcie Konkursu Szefa CBA

Zgodnie z Regulaminem ogłoszonego przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w grudniu 2011 roku Konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską o szeroko rozumianej tematyce korupcyjnej informujemy, że działająca przy Szefie CBA Rada Konsultacyjna podjęła decyzję o przyznaniu nagród oraz wyróżnień w ww. Konkursie.

W dniu 3 grudnia br. Rada dokonała głosowania nad nadesłanymi pracami, poddanymi wcześniejszej ocenie merytorycznej Członków Rady.


WYNIK KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ

I NAGRODA – 4000 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym:
P. Jacek Bil, autor pracy pt. „Korupcja jako instrument uprawiania polityki” (promotor prof. zw. dr. hab. Sergiusz Wasiuta).

II NAGRODA – 3500 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym:
P. Paweł Chodak, autor pracy „Korupcja w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (promotor prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński).

Zgodnie z § 4. ust. 4 nie przyznano III NAGRODY.  


WYNIK KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

I NAGRODA – 3000 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym:
P. Sylwia Konrad, autorka pracy pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty korupcji” (promotor prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski).

II NAGRODA – 2500 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym:
P. Krzysztof Westfal, autor pracy pt. „Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu korupcji sportowej” (promotor prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc).

III NAGRODA – 2000 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym:
P. Aleksandra Foremny, autorka pracy pt. „Korupcja jako niepożądany efekt konfliktów interesów występujących w samorządzie terytorialnym” (promotor prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki).


WYRÓŻNIENIE – publikacja pracy magisterskiej w Przeglądzie Antykorupcyjnym:

P. Beata Potwardowska, autorka pracy pt. „Transformacja ustrojowa a pola korupcji” (promotor prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski).

Do Konkursu zostało zgłoszonych 7 prac doktorskich oraz 16 prac magisterskich.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 grudnia 2012 roku, w trakcie III Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej na Zamku Królewskim w Warszawie.

do góry