Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na lotnisku w Modlinie

Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim materiały z kontroli przeprowadzonej w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili od 14 maja do 24 lipca br. kontrolę w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin. W trakcie postępowania sprawdzano decyzje podejmowane w zakresie zamówień publicznych oraz rozporządzanie mieniem przez spółkę. Weryfikowano także procedury wewnętrzne związane z planowaniem, realizacją i rozliczeniem zamówień udzielonych w latach 2011-2012.

Przeprowadzona kontrola wykazała między innymi liczne błędy formalne w dokumentach księgowo-finansowych oraz projektowych sporządzanych przez pracowników spółki. Stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym między innymi zaniżenie wartości przeprowadzanego zamówienia oraz dzielenie go na części, co może świadczyć o celowym wyłączeniu przepisów tej ustawy.

Zgromadzone dotychczas przez funkcjonariuszy CBA materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry