Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwie kontrole i zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zakończyło etap kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Gniewino i Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Postępowania ujawniły nieprawidłowości związane z budową Hotelu w Gniewinie.

Kilkumiesięczne kontrole przeprowadzone przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykazały liczne nieprawidłowości i uchybienia, których mogli dopuścić się członkowie Zarządu Spółki ,,Hotel Gniewino” oraz osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Gniewino i Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do celowego ,,wyprowadzania” mienia Gminy Gniewino w ręce osób prywatnych. Wszystkie te nieprawidłowości powstały w związku z realizacją inwestycji ,,Hotel Gniewino”.

W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego agenci CBA ustalili między innymi, że:

  • decyzję o pozwoleniu na budowę hotelu w Gniewinie wydano bez wymaganej dokumentacji geotechnicznej,
  • nie uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków budowy dróg dojazdowych do hotelu oraz innych prac budowlanych prowadzonych na obszarze objętym ochroną archeologiczną,
  • sfałszowano decyzję środowiskową dotyczącą budowy hotelu w Gniewinie,
  • członkowie Zarządu Spółki ,,Hotel Gniewino” przedstawili sądowi rejestrowemu nieprawdziwe dane.
     

Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw między innymi przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, fałszowania dokumentów i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia. Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jednocześnie Biuro poprosiło prokuraturę o powierzenie przedmiotowego śledztwa w całości CBA.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry