Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie do prokuratury

Dwie kontrole przeprowadzone przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyły się skierowaniem zawiadomień do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od 24 maja do 20 czerwca kontrole oświadczeń majątkowych składanych w latach 2010-2012 przez Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka oraz Zastępcę Burmistrza Miasta Hajnówka. W wyniku kontroli ustalono, że Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa w jednym z lokalnych stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą, które otrzymuje z budżetu Gminy Hajnówka dotacje. W trakcie przeprowadzonych czynności stwierdzono, że w tym samym stowarzyszeniu funkcję prezesa pełni Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka. Obaj mężczyźni nie wykazali tego w złożonych oświadczeniach majątkowych za lata 2010-2012. Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka naruszył jednocześnie ustawę o samorządzie gminnym. Natomiast Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka naruszył przepisy tzw. ustawy antykorupcyjnej.


W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA przekazało do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw podania nieprawdy w złożonych oświadczeniach majątkowych.

Biuro skierowało ponadto wnioski o wygaszenie mandatu radnego do Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta w Hajnówce oraz o odwołanie z funkcji Zastępcy Burmistrza do Burmistrza Miasta Hajnówka.

Małgorzata Matuszak, CBA

 

Zobacz artykuł na stronie CBA
 
 

do góry