Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Intencyjny o współpracy

8 grudnia 2011 roku Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego podpisał List Intencyjny o współpracy z Szefem Misji Granicznej Unii Europejskiej dla Moldowy i Ukrainy (European Union Border Assistance Mission (EUBAM) for Moldova and Ukraine).

Współpraca dotyczyć będzie, między innymi, szkoleń z zakresu działalności prewencyjnej, czynności kontrolnych, działalności operacyjno-śledczej oraz analizy strategicznej i kryminalnej, wizyt studyjnych, wzajemnej promocji działalności antykorupcyjnej CBA i EUBAM oraz działalności edukacyjnej.

EUBAM powstała w listopadzie 2005 roku w odpowiedzi na prośbę prezydentów Mołdawii  i Ukrainy skierowaną do Unii Europejskiej w sprawie otrzymania pomocy przy kontrolowaniu mołdawsko-ukraińskiej granicy, w związku z problemami związanymi z kontrabandą z Naddniestrza. Została ona ustanowiona przez Komisję Europejską w drodze podpisania Memorandum of Understanding pomiędzy KE a rządami Ukrainy i Mołdowy (oznacza to, że nie jest misją prowadzoną w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony). EUBAM ma charakter techniczno-doradczy, nie posiada uprawnień o charakterze wykonawczym. Siedziba główna misji znajduje się w Odessie. Szefem misji jest gen. Udo Burkholder.

 

Zadania misji obejmują współpracę z Republiką Mołdowy i Ukrainą, w celu harmonizacji procedur i standardów zarządzania granicami z obowiązującymi w UE, pomocy w zwiększaniu zdolności operacyjnych ukraińskich i mołdawskich służb celnych i straży granicznych, rozwoju zdolności analizy ryzyka oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej.

 


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

 

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

do góry