Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwany administrator modułu SAP FI!


Poszukujemy kandydatów do pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, którzy posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne, znajomość rachunkowości budżetowej oraz systemu SAP (moduł FI).

Zadania:

 • konfiguracja funkcjonalności w module SAP FI
 • udział w eksploatacji aplikacji SAP w ramach wdrażania nowych funkcjonalności i utrzymaniu nowych rozwiązań w systemie
 • udzielanie pomocy technicznej i szkoleń pracownikom instytucji
 • aktywny udział w rozwoju systemów informatycznych instytucji


Wymagania:

 • wyksztalcenie wyższe ekonomiczne
 • znajomość rachunkowości budżetowej
 • znajomość systemu SAP (modułu FI)


Dodatkowymi atutami będzie:

 • znajomość systemu SAP (moduły HR-PY, FM)
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku Administratora/Konsultanta modułu SAP FI
 • znajomość języka programowania ABAP
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji/ interfejsów/ raportów klienckich
 • znajomość języka angielskiego


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:

    Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w CBA,
    Curriculum Vitae,
    list motywacyjny,
    aktualne zdjęcie (4x3,5 cm).

Kandydaci proszeni są o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)".

 

Dokumenty można składać listem tradycyjnym, na adres:

Szef CBA

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

lub poprzez pocztę elektroniczną na adres:

rekrutacja@cba.gov.pl

Tel: 22 437 1506

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

do góry