Nawigacja

na świecie

KOSOWO - Agjencia Kundër Korrupsionit

Na terenie Kosowa od lutego 2007 roku za zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji odpowiedzialna jest Agjencia Kundër Korrupsionit, czyli Agencja Antykorupcyjna. Ramy prawne dla jej działania wstępnie zostały nakreślone przez ustawę antykorupcyjną z 2004 roku. Obecnie jej zadania i kompetencje wyznacza ustawa o Agencji Antykorupcyjnej z 2009 roku.

Twórcy Agencji, jako instytucji wyspecjalizowanej, przewidzieli trójczłonowe podejście do walki z korupcją. Ma ona zarazem wykrywać i zwalczać przestępczość korupcyjną, zapobiegać jej i prowadzić działalność prewencyjną, jak również poprzez edukację podnosić świadomość społeczną i kształtować brak akceptacji dla zachowań korupcyjnych. Na zwalczanie korupcji składa się prowadzenie postępowań w sprawach korupcyjnych, z których ustalenia są przekazywane odpowiednim prokuraturom, jak również implementacja krajowej strategii antykorupcyjnej. Prewencja obejmuje eliminację przyczyn korupcji poprzez gromadzenie i analizowanie oświadczeń majątkowych, przeciwdziałanie konfliktowi interesów oraz prowadzenie rejestru korzyści wręczanych urzędnikom. Działania edukacyjne to natomiast prowadzenie szkoleń dla kadry urzędniczej i przedstawicieli społeczeństwa na temat obowiązującego ustawodawstwa antykorupcyjnego oraz kampanie informacyjne. Agencja ponadto może prowadzić dochodzenia administracyjne w sprawach korupcji w życiu publicznym.

Pracami Agencji kieruje dyrektor, który nadzoruje jej 3 departamenty: dochodzeniowy, prewencji oraz administracyjny. Działalność instytucji monitoruje zaś specjalna Rada Agencji Antykorupcyjnej, która ma dbać, by nie przekraczała ona przyznanych jej uprawnień. W jej skład wchodzi 9 osób: 3 z kosowskiego parlamentu oraz po jednej reprezentującej prezydenta, premiera, Sąd Najwyższy, prokuraturę, stowarzyszenie gmin Kosowa oraz organizacji pozarządowych. Ponieważ instytucja ma cieszyć się funkcjonalną niezależnością, fundusze na jej działalność gwarantuje bezpośrednio budżet państwa.

Siedziba Agencji mieści się w stolicy Kosowa, Prisztinie.

Źródło: www.akk-ks.org

 

 

do góry