Nawigacja

na świecie

CZARNOGÓRA - Uprava za antikorupcijsku inicijativu

Jako element procesu reform państwa, rząd Czarnogóry postanowił powołać pierwszą w kraju instytucję do walki z korupcją. Na mocy rozporządzenia ze stycznia 2001 r. została ustanowiona Agencja ds. Inicjatyw Antykorupcyjnych. W 2004 r. podjęto decyzję o nadaniu nowej nazwy – Uprava za antikorupcijsku inicijativu (Dyrekcja ds. Inicjatyw Antykorupcyjnych), zaś w 2007 r. – o znacznym rozszerzeniu jej kompetencji.

Dyrekcja jest centralnym urzędem administracji państwowej. Do jej kompetencji należy podejmowanie działań prewencyjnych i takich, które podnoszą społeczną świadomość na temat zagrożeń, jakie stwarza korupcja, oraz przygotowywanie analiz i raportów z tej dziedziny. Ponadto zgłasza do odpowiednich organów państwa propozycje międzynarodowych aktów prawnych z zakresu zwalczania korupcji, które Czarnogóra powinna ratyfikować, oraz bierze udział w opracowywaniu wewnętrznego ustawodawstwa antykorupcyjnego, jak również w powoływaniu innych instytucji, w kompetencjach których znajduje się walka z korupcją. Dyrekcji powierzono również zadanie reprezentowania Czarnogóry na międzynarodowych forach antykorupcyjnych oraz prowadzenie współpracy z zagranicznymi podmiotami w tej dziedzinie.

Na czele Dyrekcji stoi dyrektor, któremu podlega jego zastępca. Ten zaś kieruje całością bieżących prac instytucji, które wykonują 3 jednostki organizacyjne, odpowiedzialne za:

  • przedsięwzięcia prewencyjne i edukacyjno-informacyjne,
  • koordynację współpracy międzynarodowej,
  • finanse i bieżącą obsługę pracy Dyrekcji.

Siedziba instytucji znajduje się w stolicy kraju, Podgoricy.

Uprava za antikorupcijsku inicijativu

do góry