Nawigacja

na świecie

BENIN - Observatoire de Lutte contre la Corruption

Synergia działań ze strony państwa, społeczeństwa oraz sektora prywatnego doprowadziła w Beninie do powstania planu strategicznego walki ze zjawiskiem korupcji. Z przeprowadzonych analiz wynika, że korupcja w tym kraju jest zjawiskiem nader częstym, co z oczywistych przyczyn staje się powodem coraz wolniejszego rozwoju społecznego i gospodarczego.

W 2002 r. przyjęto nowy plan walki z opisywanym zjawiskiem. Został on opracowany przez reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego Beninu, we współpracy z Bankiem Światowym, Światową Koalicją na rzecz Afryki oraz Transparency International. Plan koncentruje się na walce z korupcją i analizie jej wpływu na różnorakie aspekty życia społecznego oraz gospodarczego. Jest on również oceną podjętych działań antykorupcyjnych oraz sugeruje kierunki działania w celu ograniczenia tego zjawiska. W ramach planu utworzono Observatoire de Lutte contre la Corruption (OLC) – Obserwatorium Walki z Korupcją. Powstałoono z uwagi na brak koordynacji działań, które z powodu znacznego rozproszenia pozostawały nieskuteczne, a w szczególnych wypadkachnawet szkodliwe.

Organizacja ta została oficjalnie powołana do życia w dniu 16 września 2004 r. przez ministrów finansów i sprawiedliwości. Jest niezależna od wszystkich instytucji państwowych.

Do jej kompetencji należą między innymi:

 • badanie i analiza faktów korupcji (bez względu na przedmiot);
 • tropienie przypadków korupcji i oszustwa oraz prowadzenie dochodzeń w tych sprawach;
 • zapewnienie ewentualnym świadkom należytej ochrony.

Struktura OLC:

 • walne zgromadzenie;
 • biuro;
 • sekretariat;
 • organ rachunkowy.

Członkowie OLC są delegowani z:

 • Ministerstwa Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
 • Ministerstwa Finansów i Gospodarki;
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Bezpieczeństwa i Decentralizacji;
 • Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • Komórki ds. Etyki w Życiu Publicznym;
 • organów sędziowskich;
 • zespołu inspektorów finansowych;
 • zawodów prawniczych i powiązanych;
 • zespołu biegłych rewidentów i księgowych;
 • środowiska dziennikarzy, którzy specjalizują się w badaniach korupcji;
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń).

Siedziba organizacji znajduje się w mieście Kotonu.

Źródło:  http://base.afrique-gouvernance.net/fr/corpus_organismes/

do góry