Nawigacja

na świecie

UKRAINA - Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) to ukraińska agencja antykorupcyjna. Utworzenie i uruchomienie NABU było jednym z wymogów ustanowionych przez MFW i Komisję Europejską w celu złagodzenia ograniczeń wizowych między Ukrainą a Unią Europejską.

W dniu 14 października 2014 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Biura. W styczniu 2015 r. po raz pierwszy w historii współczesnej Ukrainy ogłoszono otwarty konkurs na stanowisko dyrektora agencji państwowej. 186 kandydatów ubiegało się o to stanowisko. Zwycięzcą konkursu został Artem Sytnyk.

7 maja Biuro otrzymało lokal przy ulicy Vasylya Surykova 3, Kijów.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy jest państwową agencją egzekwowania prawa, której głównym celem jest zapobieganie, ujawnianie, zatrzymywanie, badanie i rozwiązywanie przestępstw związanych z korupcją popełnianych przez wysokich urzędników i zapobieganie nowym.

NABU

 

do góry