Nawigacja

na świecie

RPA - National Prosecuting Authority

National Prosecuting Authority (NPA) – Krajowy Urząd Śledczy został utworzony na podstawie artykułu 179 Konstytucji Republiki Południowej Afryki z 1996 r. Na czele instytucji stoi Dyrektor Krajowy do spraw Ścigania Publicznego, którego Urząd został utworzony 1 sierpnia 1998 r. W skład Urzędu wchodzi także między innymi czterech zastępców Dyrektora Krajowego, dyrektorzy, dyrektorzy specjalni i śledczy.

Działalność NPA opiera się na kilku aktach prawnych. Urząd funkcjonuje na podstawie ustawy o NPA z 1998 r., ustawy o ochronie świadków z 1998 r., ustawy o przemocy domowej z 1998 r., ustawy o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej z 1998 r. oraz ustawy o zapobieganiu działalności korupcyjnej z 2004 r.

Wizją Urzędu jest zapewnienie obywatelom sprawiedliwości i życia w wolnym i bezpiecznym świecie. Jego misją zaś jest zapewnienie sprawiedliwości ofiarom przestępstw, wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie im.

W ramach NPA funkcjonuje kilka jednostek specjalnych: służba śledcza (National Prosecutions Service – NPS), urząd do spraw ochrony świadków (Office for Witness Protection – OWP), oddział do spraw konfiskaty majątku (Asset Forfeiture Unit – AFU), jednostka do spraw przestępstw seksualnych i spraw społecznych (Sexual Offences and Community Affairs – SOCA), jednostka do spraw przestępstw gospodarczych (Specialised Commercial Crime Unit – SCCU), jednostka do spraw ochrony świadków (Witness Protection Unit – WPU) oraz jednostka do spraw procesowych (Priority Crimes Litigation Unit – PCLU).

W zakresie swojej działalności, Urząd stworzył system informowania o korupcji. Zgłaszanie przypadków korupcji umożliwia mu efektywne wykonywanie jego konstytucyjnych i ustawowych funkcji.

W celu umożliwienia zgłaszania naruszeń NPA uruchomiło 24-godzinną,bezpłatną „gorącą linię” (NPA Service Delivery hotline). Pod udostępnionym przez Urząd numerem infolinii należy zgłaszać podejrzenie korupcji, oszustw, przyjmowania i wręczania łapówek, złej administracji, nadużyć finansowych, bezprawnego ujawniania informacji, stosowania nieuczciwych praktyk, nadużywania władzy, przypadków rasizmu czy też dyskryminacji.

Mając na celu udzielenie wsparcia organizacjom podejmującym wysiłki w celu wykrywania nieetycznych praktyk i zapobiegania im, NPA rozwinęło własną politykę whistleblowingu. Polityka ta ma na celu ochronę informatorów (whistleblowerów) przed wiktymizacją.

Urząd wypracował również własny kodeks etyki. Urzędnicy NPA zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, wypracowanych przez samą organizację na podstawie działań i decyzji podejmowanych zarówno na zawodowej, jak i indywidualnej płaszczyźnie.

Siedziba urzędu mieści się w Pretorii.

 

Źródło: http://www.npa.gov.za

do góry