Nawigacja

na świecie

IZRAEL - Lahav 433

433 להב (ang. Lahav 433) to jednostka powołana przez izraelską Policję w dniu 1 stycznia 2008 r. – po miesiącach dyskusji i planowania. Jednostka jest nazywana „izraelskim FBI”. Jej oficjalna nazwa to Lahav 433, co z hebrajskiego można przetłumaczyć jako „Język Ognia 433”.

Jest organizacją patronacką działającą w strukturze izraelskiej Policji. W jej skład wchodzi pięć innych, wcześniej istniejących już w strukturze Policji jednostek. Nowa jednostka została powołana w celu skupienia wysiłków Policji na walce z przestępczością, w tym również korupcją; w celu bardziej efektywnego prowadzenia dochodzeń, sprawniejszej wymiany informacji oraz do zwalczania zorganizowanej przestępczości na wspólnym froncie.

Jak wyjaśnili przedstawiciele Policji, nazwa jednostki ma symboliczną wymowę. „Język Ognia” symbolizuje bowiem ostrość i precyzję niezbędne do wykonywania stawianych przed jednostką zadań – zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz korupcji na poziomie instytucjonalnym.

„4” oznacza cztery wyspecjalizowane jednostki śledcze zjednoczone pod patronatem nowej jednostki. Są to: jednostka do spraw poważnej oraz międzynarodowej przestępczości (National Serious and International Crimes Unit), jednostka do spraw defraudacji (National Fraud Unit), jednostka do spraw kradzieży samochodów (National Car Theft Unit) oraz jednostka do spraw śledztw gospodarczych (National Economic Investigations Unit).

„33” oznacza elitarną jednostkę „Gidonim” – wchodzącą w skład izraelskich sił specjalnych (Israeli Special Forces), która stanowi również zaplecze operacyjne dla Lahav 433.

Inspektor Dudi Cohen – Komisarz izraelskiej Policji – opisał utworzenie jednostki Lahav 433 jako „spełnienie trzyletniego snu”. Ustanowienie Lahav 433 uznał za pierwszą reformę dużej wagi, przeprowadzoną podczas jego urzędowania na stanowisku szefa Policji. Określa ją mianem jednostki o wadze państwowej.

Formację tworzy około 980 funkcjonariuszy, uprzednio zatrudnionych we wcześniej istniejących jednostkach, które wchodzą w skład Lahav 433.

 

Źródło: http://www.mops.gov.il

do góry