Nawigacja

na świecie

INDIE - Central Bureau of Investigation

Centralne Biuro Śledcze ustanowiono decyzją rządu z 1 kwietnia 1963 r. Wywodzi ono swoje kompetencje z powołanej do życia w 1946 r. Specjalnej Instytucji Policyjnej Delhi (Delhi Special Police Establishment), która jeszcze w tym samym roku uzyskała umocowanie ustawowe, bowiem w związku z rosnącą w czasach II wojny światowej skalą korupcji i nadużyć, w Indiach narastało poczucie potrzeby ustanowienia instytucji z tymi zjawiskami walczącymi.

Uznając CBI za główną instytucję dochodzeniowo-śledczą, z czasem jej kompetencje poszerzono o ściganie przestępstw spoza gospodarczego spektrum, tworząc tym samym multidyscyplinarną instytucję o charakterze policyjnym, działającą na szczeblu centralnym.

Biuro podlega Ministerstwu Personelu, Skarg i Emerytur. Na jego czele stoi Dyrektor, który sprawuje funkcję przez okres 2 lat. Wyznaczany jest on na to stanowisko przez prezydenta po zasięgnięciu opinii Federalnej Komisji Administracji Publicznej. Cały personel Biura liczy 6126 osób.

Dzięki estymie, jaką się cieszy, oraz jurysdykcji rozciągającej się na cały obszar Indii, Biuro prowadzi dochodzenia w najpoważniejszych przypadkach z zakresu:

 • korupcji i malwersacji popełnionych przez urzędników państwowych pracujących w instytucjach, przedsiębiorstwach państwowych i instytucjach finansowych szczebla centralnego;
 • przestępczości gospodarczej, tj. oszustw bankowych, naruszeń przepisów obowiązujących przy imporcie lub eksporcie, przemytu;
 • przestępczości specjalnej, tj. terroryzmu, porwań dla okupu, działalności mafijnej.

W zakresie dochodzeń prowadzonych na podstawie ustawy o Centralnej Komisji Nadzoru działalność Biura podlega kontroli i nadzorowi Komisji.

Na strukturę organizacyjną Biura składają się następujące komórki:

 • Wydział Przeciwdziałania Korupcji – prowadzi sprawy o korupcję urzędników publicznych;
 • Wydział Przestępczości Gospodarczej – prowadzi sprawy o przestępstwa o podłożu ekonomicznym;
 • Wydział Przestępczości Specjalnej – prowadzi sprawy o zasięgu międzystanowym, krajowym oraz międzynarodowym;
 • Departament Postępowań Sądowych – stanowi prawne ramię Biura;
 • Wydział Koordynacyjny – zajmuje się koordynowaniem współpracy
  z innymi instytucjami krajowymi oraz Interpolem;
 • Wydział Planowania – zajmuje się wytycznymi działalności, kwestiami proceduralnymi i organizacyjnymi;
 • Wydział Administracyjny – jest odpowiedzialny za kwestie personalne
  i finansowe;
 • Wydział IT;
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne – wykonuje specjalistyczne ekspertyzy na potrzeby dochodzeniowo-śledcze.

Ponadto CBI dysponuje własną akademią, w której kształcą się jego przyszli funkcjonariusze oraz przeprowadzane są kursy specjalistyczne.

Centrala Biura mieści się w New Delhi, Biuro posiada także wiele delegatur.

 

Źródło: http://www.cbi.gov.in

do góry