Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Nowa agencja antykorupcyjna w Algierii

W zeszłym miesiącu rząd Algierii ogłosił podjęcie zdecydowanych kroków przeciw korupcji, co ma się przejawiać m.in. w utworzeniu antykorupcyjnej agencji. Na taką decyzję miały wpływ skandale z udziałem firmy energetycznej Sonatrach oraz przy budowie autostrady Wschód-Zachód, której ukończenie stanęło pod znakiem zapytania.

Nowo utworzonej centralnej agencji antykorupcyjnej przyznaje się uprawnienia śledcze, może ona także poprzez Interpol podejmować współpracę z organami policji innych krajów. Dotychczasowy organ zajmujący się ściganiem korupcji w Algierii - Court of Accounts - ma również otrzymać dodatkowe uprawnienia.

Nazim Fethi w artykule "Algeria steps up anti-corruption fight" przypomina, że Krajowe Biuro ds. Monitorowania i Zapobiegania Korupcji (National Office for the Monitoring and Prevention of Corruption - ONSPC), utworzone na mocy dekretu prezydenta w 1996 roku, nie wydając ani jednego rocznego raportu ze swojej działalności, zostało rozwiązane w 2000 roku.

Obecnie, podstawą do powołania antykorupcyjnego organu centralnego jest ustawa z 2006 roku, która daje zielone światło centralnej agencji ds. prewencji korupcji. Jednak obawy o przyszłość przyszłego organu wyraża przewodniczący Algierskiego Stowarzyszenia Antykorupcyjnego, Djilali Hadjadj. Uważa on, że ponaglenia prezydenta Algierii Abdelaziza Boutefliki pod adresem rządu o utworzenie stosownej agencji były wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, ponieważ to prerogatywą prezydenta, a nie rządu jest wydanie dekretu nadającego uprawnienia antykorupcyjnej agencji, jak i wybór jej władz.

Global Financial Integrity uznała Algierię za jedno z trzech afrykańskich państw o najwyższym współczynniku nielegalnych transakcji finansowych. W gorszej sytuacji jest tylko Egipt i Nigeria.

 

Źródło: magharebia.com 


 

 
 

do góry