Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Ассоциация Адвокатов (...)


Stowarzyszenie Adwokatów Rosyjskich na rzecz Praw Człowieka (Ассоциация Адвокатов России за Права Человека, Russian Bar Association for Human Rights) powołane zostało w 2004 roku, ostateczny kształt zaś uzyskało w roku 2007. Nadrzędnym celem jego członków jest działanie na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka, pomoc w dochodzeniu swoich praw przez jednostki pokrzywdzone oraz działanie na rzecz ochrony przysługujących człowiekowi praw i wolności, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie religijne, preferencje polityczne, pochodzenie czy stan posiadania. Stowarzyszenie jest obecnie dobrze znaną organizacją społeczną, skupiająca prawników oraz działaczy na rzecz ochrony praw człowieka.


Organizacja jest członkiem innej instytucji o zasięgu europejskim – UNITED, przeciwdziałającej nacjonalizmowi, rasizmowi i faszyzmowi. Ponadto stanowi wsparcie dla emigrantów i uchodźców. Jej członkami jest ponad 560 organizacji z 46 krajów Europy. Stowarzyszenie Adwokatów Rosyjskich dołączyło ponadto do Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Stowarzyszenie zainicjowało powstanie pierwszej paneuropejskiej sieci antykorupcyjnej – Czyste Ręce Bez Granic (Clean Hands Without Borders). Aktywnie podejmuje działania na rzecz obrony praw człowieka na forum międzynarodowym, prezentuje także swój punkt widzenia na forum Unii Europejskiej, a także innych międzynarodowych organizacji.


Członkowie Stowarzyszenia zaniepokojeni destabilizacją globalnego systemu finansowego oraz mając świadomość zagrożeń, jakie dla demokratycznych instytucji i wartości pociąga za sobą korupcja, obserwują potrzebę współdziałania europejskich instytucji społecznych, kontroli społecznej oraz implementacji międzynarodowych programów antykorupcyjnych. Globalny kryzys gospodarczy stwarza bowiem sprzyjające warunki do wzrostu korupcji zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.


Celem prowadzonego projektu jest promowanie oraz adaptacja środków nacelowanych na bardziej efektywną walkę z korupcją oraz zapobieganie temu zjawisku; podejmowanie ogólnoeuropejskiej współpracy w tym zakresie; promowanie takich wartości jak uczciwość, odpowiedzialność oraz właściwe gospodarowanie środkami publicznymi; poprawa jakości ustawodawstwa antykorupcyjnego obowiązującego w europejskich krajach; edukacja i poszerzanie świadomości społecznej na temat metod i form walki z korupcją; gromadzenie oraz analiza informacji na temat poziomu korupcji w krajach europejskich.


W strukturze Stowarzyszenia działa również Rosyjskie Antykorupcyjne Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego „Czyste Ręce” (Russian Anti-Corruption Civil Society Center „Clean Hands”). W ramach Centrum uruchomiono specjalną, czynną 24 godziny na dobę „gorącą linię”, z której korzysta wiele osób dotkniętych przestępstwem korupcji. Według danych, każdego dnia ponad 50 osób informuje za pośrednictwem uruchomionej linii o przypadkach korupcji.


Stowarzyszenie ponadto promuje inicjatywę nazwaną „Europa bez korupcji”, której nadrzędnymi celami jest zainteresowanie społeczeństwa problemem korupcji, zapobieganie naruszaniu praw i wolności człowieka poprzez skorumpowanych urzędników państwowych, udzielanie rzeczywistej pomocy prawnej osobom dotkniętym przestępstwem korupcji, promowanie działań edukacyjnych, a także wywieranie wpływu na władze, w celu zaprzestania naruszeń praw człowieka mających miejsce ze strony urzędników i organów państwowych oraz w celu implementacji antykorupcyjnych programów.


Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Moskwie.

 

Ассоциация Адвокатов России за Права Человека


 

 

do góry