Nawigacja

Instytucje zaangażowane

GOPAC - Światowa Organizacja Parlamentarzystów (...)

 

Opublikowano 25.02.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC) - Światową Organizację Parlamentarzystów Przeciwko Korupcji powołali do życia parlamentarzyści z 60 państw, obecnych na konferencji zorganizowanej przez parlament Kanady w Ottawie w październiku 2002 roku. Jest to instytucja typu non-profit, która działa głównie w 2 sferach: gwarantowaniu międzynarodowego poparcia jej członków dla walki z korupcją oraz rozwijaniu zdolności parlamentów i parlamentarzystów do nadzorowania działalności rządu i instytucji państwowych.

Funkcjonuje na zasadzie międzynarodowej sieci oddziałów krajowych i regionalnych, które afiliowane są przy centrali znajdującej się w Kanadzie. Każdy oddział zobowiązany jest do podzielania wartości wyznawanych przez GOPAC, którymi są poprawa rządzenia i walka z korupcją. Oddziały regionalne wybierają członków Rady Nadzorczej, nakreślającej główne ramy działalności organizacji. Wyznacza też ona przewodniczącego i Komitet Wykonawczy, który nadzoruje bieżącą działalność. Oddział regionalny może zostać założony w każdym państwie, musi to być jednak organizacja non-profit, której członkami będą obecni lub byli parlamentarzyści. Oddziały krajowe tworzą oddziały regionalne - obecnie jest ich 13. Wszystkie oddziały są samorządne i same odpowiedzialne za własne kwestie finansowe.

GOPAC dysponuje ponadto sekretariatem, który służy jako główny punkt kontaktowy organizacji, jej oddziałów oraz innych zainteresowanych stron. Jego zadaniem jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji na temat GOPAC oraz koordynacja i wspieranie działalności wszystkich organów instytucji, zwłaszcza obsługa Komitetu Wykonawczego oraz współpracy międzynarodowej z innymi organizacjami.

Do zadań GOPAC należy:

  • promowanie rządów prawa i przejrzystości instytucji państwowych,
  • ułatwianie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami,
  • wymiana informacji dotyczących dobrych praktyk w kwestii środków antykorupcyjnych,
  • popieranie parlamentarzystów i parlamentów w tworzeniu i wprowadzaniu w życie prawa, które promuje dobre rządy i przejrzystość,
  • promocja przedsięwzięć nakierowanych na skuteczną walkę z korupcją oraz podnoszenie w społeczeństwie świadomości i wiedzy na temat korupcji,
  • edukowanie parlamentarzystów i polityków na temat natury i sposobów walki z korupcją,
  • promowanie uwzględniania środków antykorupcyjnych we wszelkich programach rządowych oraz podnoszenia zdolności instytucji krajowych i regionalnych do skutecznego przeciwstawiania się korupcji.

Na chwilę obecną Organizacja zrzesza ponad 90 parlamentarzystów z 90 państw.


Światowa Organizacja Parlamentarzystów Przeciwko Korupcji

do góry