Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Instytut Spraw Publicznych

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest pozarządowym i niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. Posiada status organizacji pożytku publicznego,  realizującej następujące cele:

  • prowadzenie projektów badawczych przydatnych dla praktyki życia publicznego,
  • przedstawianie i upowszechnianie propozycji zmian systemowych,
  • inicjowanie debat publicznych,
  • sygnalizowanie zagrożeń dla jakości życia publicznego,
  • budowanie pomostów pomiędzy środowiskami naukowców, polityków, dziennikarzy i działaczy społecznych.

Instytut prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy i rekomendacje w zakresie podstawowych kwestii polityki publicznej. Jego zaplecze intelektualne to eksperci oraz badacze z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki  swej działalności  udostępnia w formie różnorodnych publikacji, rozpowszechnianych wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Instytut jest również organizatorem konferencji, seminariów i odczytów.

 

 

Instytut Spraw Publicznych

do góry