Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Anti-Corruption Gateway for Europe and Eurasia (AGEE)

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Anti-Corruption Gateway for Europe and Eurasia (AGEE) jest bazą informacyjną, na temat zjawiska korupcji i sposobów jego zwalczania. Opiera się na łatwym, powszechnym dostępie do informacji, źródeł, dokumentów i  wiadomości za pomocą Internetu. Prezentuje najnowsze porozumienia międzynarodowe, rozwiązania krajowe, badania i trendy w walce z korupcją na terenie Europy Wschodniej i byłych republik sowieckich. AGEE służy również wymianie informacji oraz dyskusji w tym zakresie.

 

Obszar zainteresowania AGEE obejmuje reformy demokratyczne, rządy prawa, ochronę środowiska, etykę przedsiębiorstw i wszystkie inne zagadnienia, związane z korupcją. AEGG dostarcza informacji poprzez bezpośrednie adresy internetowe do właściwych instytucji, których priorytetem jest walka z korupcją, dokumentów, programów, konferencji, spotkań i inicjatyw antykorupcyjnych. Strona AGEE jest prowadzona w języku angielskim i rosyjskim.

 

Misją AGEE jest edukacja, prewencja, badania i informowanie o zjawisku korupcji w krajach Europy Wschodniej i byłych republikach radzieckich.


 

 

Anti-Corruption Gateway for Europe And Eurasia

do góry