Nawigacja

Zalecenie Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości w Służbie Cywilnej

Do zadań Szefa Służby Cywilnej należy budowa i promocja kultury uczciwości oraz wzmacnianie etosu służby cywilnej. Działania te służą poprawie profesjonalizmu, bezstronności i neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej – wpływają one bezpośrednio na poziom zaufania obywateli do demokratycznego państwa prawa. Dlatego w grudniu 2017 roku Szef Służby Cywilnej skierował do dyrektorów generalnych i kierowników urzędów Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości.

Szef Służby Cywilnej w dokumencie tym zachęca, aby osoby, które odpowiadaja w urzędzie za politykę kadrową:

 1. Uwzględniły w programie służby przygotowawczej szkolenia z zakresu etyki i uczciwości. Zgodnie z Zaleceniem udział w takim szkoleniu z etyki powinien być obligatoryjny dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w korpusie.
 2. Włączyły szkolenie z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako regularne szkolenie obowiązkowe dla wszystkich członków korpusu. Ważne, aby osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej mogły uczestniczyć w szkoleniach z etyki dedykowanych dla tej grupy stanowisk.
 3. Prowadziły regularną, anonimową samoocenę uczciwości organizacji wśród pracowników. Badanie ma być źródłem wiedzy a tym samym inspiracji dla liderów by dopasować strategię działania organizacji w zakresie uczciwości do obszarów wymagających wzmocnienia.
 4. Informowały Szefa Służby Cywilnej o tym, jakie działania podejmują na rzecz budowy kultury uczciwości. Informacja jest elementem rocznych sprawozdań dyrektorów generalnych i kierowników urzędów przekazywanych Szefowi Służby Cywilnej.

Aby wesprzeć dyrektorów generalnych i kierowników urzędów w realizacji tych zadań, Szef Służby Cywilnej dołączył do Zalecenia:

 1. Program szkoleniowy dla osób, które zajmują kierownicze stanowiska w służbie cywilnej (tzw. Pakiet A).
 2. Program szkoleniowy dla członków korpusu służby cywilnej, którzy nie zajmują wyższych stanowisk w służbie cywilnej (tzw. Pakiet B, z rozbudowaną częścią praktyczną).
 3. Program szkoleniowy dla osób, które podejmują po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej (tzw. Pakiet C, z rozbudowaną częścią teoretyczną).
 4. Przykładowy kwestionariusz do samooceny kultury uczciwości, wraz z gotowym  formularzem (typu Excel) do analizy zebranych danych.

Każdy z programów zawiera:

 • materiały dla uczestników szkoleń (prezentacje w PowerPoint, materiały szkoleniowe);
 • instrukcję dla trenera (w tym pytania testowe, przypadki do analizy, rekomendowane odpowiedzi, konkretne wskazówki i porady);
 • podsumowanie kluczowych zmian wprowadzonych do programów. 

Aktualny, 3-letni plan strategiczny zakłada, że w 2021 r. co najmniej 78% członków korpusu służby cywilnej będzie oceniać poziom kultury uczciwości w urzędzie jako wysoki lub bardzo wysoki.

Źródło: www.gov.pl/web/sluzbacywilna/zalecenie-szefa-sluzby-cywilnej

do góry