Nawigacja

Zalecenie Szefa Służby Cywilnej w zakresie standardów pracy doradcy ds. etyki w Służbie Cywilnej

26 lutego 2020 r. Szef Służby Cywilnej przekazał dyrektorom generalnym i kierownikom urzędów zalecenie w sprawie standardów pracy doradców ds. etyki w służbie cywilnej. Potrzebę powstania takiego dokumentu sygnalizowali członkowie Zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej. Standardy mają być inspiracją i wsparciem dla liderów organizacji w ustanawianiu tej funkcji w urzędach. Docelowo mają pomóc w procesie budowy i promocji kultury uczciwości w całym korpusie.

Szef Służby Cywilnej poprzez Zalecenie chce podkreślić znaczenie funkcji doradcy ds. etyki jako szczególnie istotnej w budowie i promocji kultury uczciwości w służbie cywilnej. Dokument powstał również po to, aby upowszechnić funkcję doradcy ds. etyki i ujednolicić kwestie związane ze standardami pełnienia tej funkcji.

W dokumencie znajdują się ogólne zasady, które mówią jak powinien funkcjonować doradca w urzędzie, w tym:

  1. Kim jest doradca ds. etyki.
  2. Jaki jest cel powoływania takiej funkcji w urzędzie.
  3. Jaki jest rekomendowany sposób wyboru pracownika do pełnienia funkcji doradcy.
  4. Co może być podstawą do odwołania doradcy z pełnionej funkcji.
  5. Jakie są rekomendowane zadania, które mogą być powierzone doradcy do realizacji w ramach pełnionej funkcji.
  6. Jakie są prawa i obowiązki doradcy.
  7. Jakie są obowiązki dyrektora generalnego/kierownika urzędu, aby doradca mógł skutecznie wykonywać powierzone mu zadania.

Dokument powstał przy współpracy Szefa Służby Cywilnej z:

  • członkami Zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej,
  • dyrektorami generalnymi urzędów i Komendantami Głównymi Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z Zaleceniem i korzystali z zawartych tam rekomendacji.

Źródło: www.gov.pl/web/sluzbacywilna/zalecenie-szefa-sluzby-cywilnej-w-sprawie-standardow-pracy-doradcy-ds-etyki

do góry