Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Etyka

Etyka w Służbie Cywilnej

Służba Cywilna

Służba Cywilna jest gwarantem tego, by państwo funkcjonowało sprawnie. Członkowie korpusu służby cywilnej mają obowiązek wykonywać powierzone zadania:

  • profesjonalnie i rzetelnie,  zachowując bezstronność i polityczną neutralność;
  • zgodnie z zasadami służby cywilnej i zasadami etyki korpusu służby cywilnej.

Jakość pracy członków korpusu służby cywilnej wpływa na poziom zaufania obywateli do demokratycznego państwa prawa. Przekłada się też na stopień realizacji polityk publicznych.

Działania Szefa Służby Cywilnej w zakresie etyki

Szef Służby Cywilnej buduje i promuje kulturę uczciwości, a także wzmacnia etos Służby Cywilnej. To jedne z jego najważniejszych zadań. Aby je zrealizować, promuje i upowszechnia:

  • wiedzę na temat zasad służby cywilnej i zasad etyki oraz ich właściwego rozumienia,
  • dobre praktyki w zakresie budowania kultury uczciwości.

Serwis Służby Cywilnej

W Serwisie Służby Cywilnej jest dostępna zakładka "Etyka w urzędzie". Informacje tam zawarte mogą dostarczyć wiedzy i inspiracji do działania, mającej na celu sprawne i skuteczne budowanie oraz promowanie kultury uczciwości w organizacji. Zakładka, podobnie jak cały Serwis, są przeznaczone przede wszystkim dla członków korpusu, jednak informacje tam zawarte mogą stanowić źródło wiedzy i inicjatyw dla wszystkich odbiorców publikowanych treści.

Zachęcamy Państwa do lektury! Korzystajmy ze sprawdzonych, dobrych rozwiązań!

Źródło: www.gov.pl/web/sluzbacywilna

 

  • Zadania Służby Cywilnej
    Zadania Służby Cywilnej
do góry