Nawigacja

Dokumenty nt. etyki w Służbie Cywilnej i w całym sektorze publicznym

Dokumenty

Poniżej znajdują się aktywne linki (hiperłącza) do polskich aktów prawnych oraz rekomendacji OECD na temat zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej. Zachęcamy także do zapoznania się raportami i analizami, które mogą okazać się przydatne w zrozumieniu i stosowaniu tych zasad w pracy zawodowej.

Prawo i rekomendacje:

Raporty i analizy:

  • Efektywność dobrego rządzenia i etyki w administracji centralnej: ocena wyników reform w kontekście kryzysu finansowego;
  • Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników i propozycje rozwiązań;
  • Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners;
  • Public integrity and trust in Europe;
  • Prime witnesses? Case studies of staff assessments for monitoring integrity in the European Union;
  • Ethics Training for Public Officials;
  • OECD Principles for Integrity in Public Procurement;
  • OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying;
  • Teaching professionals ethics: shaping civil servants. Integrity Education in University-level Public Administration Programmes.

Źródło: www.gov.pl/web/sluzbacywilna/dokumenty

do góry