Nawigacja

Uniwersytet Jagielloński

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz współpracy CBA i UJ

Centralne Biuro Antykorupcyjne podpisało list intencyjny o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Sygnatariuszami dokumentu byli Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny oraz Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec.

Intencją stron jest współpraca o charakterze informacyjno-edukacyjnym, której celem będzie rozwijanie i wzmacnianie postaw etycznych i obywatelskich wśród przyszłych absolwentów. W ramach działań planowane jest podejmowanie wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych w szczególności organizacji szkoleń.

W ostatnich tygodniach podobną współpracę CBA nawiązało z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wojskową Akademią Techniczną.

Zespół Prasowy CBA

Źródło: cba.gov.pl

Opublikowano 30.06.2022 r.

przez Redakcję Serwisu

  • Fot. Jerzy Sawicz – Na zdjęciu od lewej Szef CBA Andrzej Stróżny i Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec
    Fot. Jerzy Sawicz – Na zdjęciu od lewej Szef CBA Andrzej Stróżny i Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec
do góry