Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Ograniczenia handlu poufnymi informacjami

Prześlijcie mi projekt ustawy, która zabrania członkom Kongresu handlu informacjami, a jutro będzie podpisana – Barack Obama, 24.01.2012 1

Członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych i ich współpracownicy dołączyli do grona osób, które podlegają pod federalne prawo zakazujące ujawniania poufnych informacji ekonomicznych.

Po serii skandali na Wall Street, które przyczyniły się do kryzysu ekonomicznego, w kwietniu 2012 roku prezydent  Barack Obama podpisał ustawę znaną pod akronimem STOCK Act (Stop Trading on Congressional Knowledge Act),  która zawiera m.in. rozdział o utracie zarobków za dopuszczenie się korupcji i innych nadużyć w trakcie pełnienia funkcji publicznych.

  1.  STOCK Act rozszerza tym samym katalog  czynów, za które grozi przepadek uposażenia o niedozwolony handel poufnymi informacjami (insider trading). Obejmuje ona przepadek pensji nie tylko za czyny popełnione w czasie wykonywania funkcji kongresmena, ale też podczas zajmowania innych stanowisk obejmowanych w drodze wyborów.
  2. Ustawa wymaga też większej przejrzystości od członków Kongresu, obsługi legislacyjnej i innych pracowników rządowych pod kątem ujawniania niektórych transakcji finansowych, które muszą zostać zgłoszone w ciągu 45 dni od ich zawarcia.
  3. Sprawozdania finansowe, udostępniane dotychczas na żądanie, powinny być dostępne online.
  4. Członkowie Kongresu oraz wyżsi rangą urzędnicy rządowi muszą ujawnić warunki na jakich udzielono im kredytów.
  5. Dodatkowo Ustawa:
  • wyklucza członków Kongresu z udziału w pierwszej ofercie publicznej sprzedaży akcji (Initial Public Offerings  - IPO);
  • wymusza na GAO (Government Accountability Office) i CRS (Congressional Report Service) publikowanie raportów na temat roli firm zajmujących się wywiadem politycznym na rynku finansowym;
  • zobowiązuje członków Kongresu i wyższych urzędników federalnych do przedstawienia pisemnej informacji na temat rozpoczętych rozmów w sprawie pracy, którą chcą podjąć po opuszczeniu rządowej posady;
  • zabrania wyższym menadżerom w  Fannie Mae i Freddie Mac otrzymywania bonusów przez okres kontrolny (conservatorship – instytucja prawna pozwalająca na rządową kontrolę prywatnego podmiotu).

 
Projekt ustawy został przedstawiony w Senacie pod koniec stycznia 2012 roku. Zdecydowaną większością głosów, 93 do 3, został przyjęty, a następnie przesłany do Kongresu, gdzie przegłosowano go stosunkiem głosów 400 do 2.

STOCK Act ma być lepszą wersją Ustawy o etyce w administracji z 1978 roku. Za tym przykładem poszło kilka stanów, które wprowadziły własne rozwiązania odnośne do urzędników publicznych uwikłanych w praktyki korupcyjne i inne nadużycia.

Źródła:

http://www.psers.state.pa.us/er/act2004-86.htm

http://www.governing.com/blogs/view/gov-alabama-and-maine-adopt-pension-forfeiture-laws.html

http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/04/04/obama-signs-ban-on-congressional-insider-trading/

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/04/fact-sheet-stock-act-bans-members-congress-insider-trading
http://www.outlookseries.com/A0993/Financial
/3691_STOCK_Act_Bans_Members_Congress_Insider_Trading_STOCK_Act.htm

http://insidertrading.procon.org/view.resource.php?resourceID=004520

http://ethics.od.nih.gov/topics/STOCK/STOCK-Act-S2038.htm


1Send me a bill that bans insider trading by members of Congress; I will sign it tomorrow.  - President Obama, State of the Union, 24 stycznia 2012 na http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/04/fact-sheet-stock-act-bans-members-congress-insider-trading
 

 

 

do góry