Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Korupcja w gospodarce przestrzennej

12 grudnia opublikowano raport na temat korupcji w sektorze gospodarki przestrzennej, przygotowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) i Transparency International.

W raporcie zaznaczono ścisły związek między korupcją w sektorze publicznym a korupcją w dystrybucji ziemi.  Generalna uwaga nasuwająca się po lekturze opracowania sprowadza się do stwierdzenia, że słabe rządy prowadzą do korupcji, a korupcja do niesprawiedliwego podziału ziemi i takież gospodarki surowcami naturalnymi.

Zdaniem, przytoczonego w opracowaniu, Transparency International wynika, że taki stan rzeczy  ogranicza inwestycje mające na celu poprawę klimatu na ziemi.

Jeżeli rozpatrywalibyśmy poziom korupcji, to rozciąga się on od małych łapówek do korupcji systemowej, czyli politycznej, która charakteryzuje się brakiem skoncentrowania na długotrwałe korzyści dla gospodarek narodowych, a podejmowane decyzje uwzględniają partykularne interesy zainteresowanych podmiotów.

Wśród 69 krajów, które uwzględniono w badaniu z 2009 roku, co dziesiąta osoba płaciła łapówki na którymś z etapów procedury z urzędem wydającym stosowne pozwolenia.

Popularność płacenia łapówek w tym sektorze generuje nieformalne koszty dla chcących otrzymać pozwolenie, prowadząc do sytuacji, kiedy ten dział administracji staje się niedostępny dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na ich wręczanie.

Patrząc z perspektywy korupcji politycznej i jej związków z gospodarką przestrzenną, to chroni ona osoby dopuszczające się nadużyć, a kluczowe instytucje działają w celu zapewnienia potrzeb nielicznej grupy ludzi.  Od strony podmiotowej więc, w korupcję uwikłane są zarówno osoby mające wpływ na władzę, lokalni liderzy, urzędnicy publiczni, jak i inwestorzy zewnętrzni. Co więcej, nawet członkowie władzy ustawodawczej mogą być ograniczani przez te podmioty.

Jak zaznaczają autorzy raportu, korupcja polityczna i korupcja w sektorze gospodarki przestrzennej plasuje się w pierwszej  trójce problemów, z jakimi zwracano się do Transparency International. Wyszczególniając, chodzi tu m.in. o naruszenie prawa własności, inwestycje deweloperskie czy zmiany spowodowane dynamiką rozwoju przemysłu turystycznego.

 
Zobacz raport FAO

  

do góry