Nawigacja

Raporty sytuacyjne

NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

Coroczna kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszym i najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciem NIK. Izba sprawdza, jak poszczególne instytucje gospodarowały w zeszłym roku publicznymi pieniędzmi. W Polsce takich instytucji jest niemal czterysta.

Ponad 50 proc. działań prowadzonych przez NIK w ciągu roku to kontrole wykonania budżetu państwa. Inspektorzy już w styczniu zaczynają badać, jak poszczególne instytucje korzystały z publicznych pieniędzy. W tym przedsięwzięciu biorą udział wszystkie departamenty oraz delegatury NIK. - Dlaczego powinno to interesować zwykłego obywatela? Dlatego że chodzi o jego pieniądze - mówi Wojciech Misiąg, wiceprezes NIK.

Kontrola wykonania budżetu pomaga w odpowiedzi na pytanie, czy pieniądze obywateli, które przekazali państwu, zostały dobrze wykorzystane. - Sprawdzamy, czy ludzie otrzymali od państwa usługi najwyższej jakości, i to za możliwie najmniejsze pieniądze - tłumaczy wiceprezes NIK. I przypomina, że to z budżetu opłacane są np. publiczne szkoły, opieka zdrowotna czy służby odpowiedzialne za odśnieżanie ulic. - Pieniędzy w budżecie zawsze będzie za mało. Ale im lepiej się nimi gospodaruje, tym większa szansa, że państwo będzie funkcjonowało lepiej. I zapewniało obywatelom lepsze usługi.

NIK przeprowadza kontrolę budżetową każdego roku. Jednak żadna z nich nie jest taka sama. - Zawsze próbujemy znaleźć aktualne problemy i zweryfikować to, co jest dla ludzi ważne, a czasem nawet ich bulwersuje - mówi Misiąg. W zeszłym roku kontrolerzy np. sprawdzali, czy instytucje publiczne opłacają abonament rtv. - Skoro państwo wymaga tego od obywateli, samo powinno świecić przykładem.

W efekcie kontroli budżetowej powstaną dwa dokumenty. Pierwszy będzie szczegółową analizą realizacji założeń polityki pieniężnej państwa. W drugim znajdzie się opinia w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów za wykonanie budżetu. Prezes NIK przedstawi oba dokumenty latem na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP.

Źródło:

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-sprawdza-wykonanie-budzetu-panstwa.html

Zobacz artykuł na stronie NIK

do góry