Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce

Jest już dostępny pierwszy raport stanowiący analizę zjawiska szarej strefy w Polsce. Został on zainaugurowany podczas odbywającej się w dniu 7 kwietnia br. w Ministerstwie Finansów konferencji „Przeciwdziałanie szarej strefie – wspólne działania dla rozwoju Polski”.

W raporcie wydanym w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce szczególnej analizie poddane zostały branże najbardziej podatne na występowanie tego zjawiska, tj. paliwowa, spirytusowa, hazardowa, tytoniowa, a także zagadnienie transakcji bezgotówkowych.

Opracowanie zawiera szereg informacji dotyczących szarej strefy i strefy wyłudzeń w Polsce, przedstawionych zarówno w ujęciu horyzontalnym, jak i sektorowym. Autorzy raportu przybliżają definicje takich pojęć jak szara strefa, czarna strefa, strefa wyłudzeń, luka podatkowa oraz powiązania pomiędzy nimi, a także przyczyny i konsekwencje istnienia szarej strefy i strefy wyłudzeń.

Raport publikowany będzie corocznie, na podstawie przeprowadzanego badania, stanowiącego główne narzędzie programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 20142020.

Inauguracja Programu odbyła się 30 czerwca 2014 roku podczas spotkania Global Compact z Ministrem Finansów, w obecności Wiceministra Gospodarki, przedstawicieli Parlamentu, CBA, ABW oraz Policji i Straży Granicznej.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie korupcji i ograniczanie barier rozwojowych, związanych z funkcjonowaniem szarej strefy w Polsce, poprzez:

  • poprawę jakości i efektywności administracji publicznej;
  • poprawę jakości i spójności stanowionego prawa;
  • promocję, implementację i rozpowszechnianie odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Global Compact Polska, pod adresem ungc.org.pl.

Źródło: ungc.org.pl

 

 

Opublikowano w dniu 8.04.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry