Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Jak skutecznie zapobiegać korupcji?

„Jak skutecznie zapobiegać korupcji? Przegląd rozwiązań europejskich dotyczących konfliktu interesów, finansowania polityki i dostępu do informacji publicznej” to tytuł publikacji przygotowanej przez Instytut Spraw Publicznych*.

Jak czytamy na stronie Instytutu Spraw Publicznych, raport koncentruje się szczególnie na mechanizmach, które mają zapewnić skuteczne stosowanie przepisów: sankcjach, nadzorze instytucjonalnym, działaniach informacyjnych i edukacyjnych oraz wymaganiach dotyczących jawności.

W opracowaniu zestawiono najlepsze praktyki europejskie dotyczące trzech dziedzin życia publicznego: zapobiegania zjawisku konfliktu interesów, przejrzystości finansowania polityki i dostępu do informacji publicznej. Dokonano także analizy porównawczej rozwiązań przyjętych w powyższych zakresach w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Raport powstał w ramach projektu „Promowanie skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, realizowanego wspólnie przez pięć organizacji: Oživení z Czech, Instytut Spraw Publicznych z Polski, EKINT z Węgier, Transparency International Słowacja i Transparency International Estonia przy wsparciu Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Unii Europejskiej.

Jak informują Autorzy opracowania, ogólnym celem projektu było wzmocnienie ram instytucjonalnych w przeciwdziałaniu korupcji w państwach regionu, aby doprowadzić do skuteczniejszego egzekwowania mechanizmów antykorupcyjnych.

Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna do pobrania na stronie Instytutu Spraw Publicznych pod adresem www.isp.org.pl/publikacje,1,856.html.

* Jak skutecznie zapobiegać korupcji? Przegląd rozwiązań europejskich dotyczących konfliktu interesów, finansowania polityki i dostępu do informacji publicznej, A. Kobylińska, L. Petrakova, F. Pazderski (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.

Źródło: isp.org.pl

 

Opublikowano w dniu 30.06.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry