Nawigacja

Raporty sytuacyjne

NIK i radcy prawni

Prezes NIK wziął udział w X Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Szef najwyższego organu kontroli państwa przypomniał wyniki kontroli dotyczącej wykorzystywania tzw. billingów.

Kwiatkowski zapewnił, że NIK będzie konsekwentnie dążyła do zmiany prawa, która wobec działań służb specjalnych zapewni szczególną ochronę zawodom zaufania publicznego - w tym także radcom prawnym.

Krajowa Izba Radców Prawnych to najliczniejszy samorząd prawniczy w Polsce. W ciągu ostatnich lat radcy mocno zaangażowali się w podnoszenie świadomości prawniczej Polaków. Akcje pro publico bono, takie jak choćby "Niebieski parasol", przyniosły Izbie uznanie ze strony organów państwa. Przyznanie radcom prawa do reprezentowania obywateli w sprawach karnych i karno-skarbowych, analogicznych do uprawnień adwokatów, było uwieńczeniem wieloletnich starań tej grupy zawodowej.

W X Krajowym Zjeździe Radców Prawnych wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu, Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Najwyższej Izby Kontroli. NIK reprezentował jej prezes, Krzysztof Kwiatkowski. Szef najwyższego organu kontroli państwa podziękował zgromadzonym za ich wysiłek wkładany w budowanie nowoczesnego i świadomego podstawowych zagadnień prawniczych społeczeństwa. Pogratulował także radcom umiejętności prowadzenia konstruktywnego dialogu z przedstawicielami władzy. Kwiatkowski przypomniał także o wynikach niedawnej kontroli dotyczącej tzw. billingów. NIK sprawdziła, jak służby specjalne pozyskują i wykorzystują informacje o obywatelach pozyskane od operatorów sieci telefonicznych. - Po tej kontroli jestem przekonany, że prawo dotyczące wykorzystywania przez służby tych informacji wymaga pilnej zmiany - mówił prezes NIK. I wyjaśniał, że chodzi tu m.in. o szczególną ochronę przed zakusami służb specjalnych zawodów zaufania publicznego. - W tej grupie są także radcy prawni i dlatego liczę na państwa współpracę w tej sprawie - zakończył Kwiatkowski.

Źródło:nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie NIK

do góry