Nawigacja

Sprawozdania CBA

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało "Informację o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku". Obowiązek corocznego opracowania takiego sprawozdania nakłada na instytucję ustawa.

Jak można przeczytać w raporcie, zwalczanie, wykrywanie i zapobieganie korupcji oraz osłona antykorupcyjna kluczowych zamówień publicznych, projektów prywatyzacyjnych i programów rządowych pozostały priorytetem CBA w 2012 roku. Równie ważnym elementem działalności było rozpoznawanie, analiza, prognozowanie zagrożeń korupcyjnych i formułowanie wyprzedzających informacji o nieprawidłowościach. Ponadto w minionym roku Biuro rozwijało zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym.
 

do góry