Nawigacja

Rankingi korupcji

15 Najbardziej Skorumpowanych Kongresmenów 2009

Amerykańska organizacja strażnicza - Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), której misją jest promowanie postaw etycznych, odpowiedzialności i transparentności na szczytach władzy państwowej oraz w życiu publicznym, każdego roku publikuje raport wskazujący najbardziej skorumpowanych członków Kongresu. Jest to jeden z głównych projektów organizacji.

Tegoroczny raport charakteryzujący najbardziej skorumpowanych ludzi w Kongresie w roku 2009, jest już piątym z tej serii i stanowi przegląd 15 skorumpowanych osobistości ze świata polityki („The 15 Most Corrupt Members of Congress”). Jest to liczba mniejsza, niż w roku poprzednim. Pomimo bowiem, że korupcja nadal pozostaje istotnym zagadnieniem w świecie polityki, to wydaje się, że wielu kongresmenów wykazuje się większą rozwagą, mającą na celu uniknięcie nieetycznego zachowania.

Zeszłoroczny raport poświęcał uwagę łącznie 24 kongresmenom (na liście najbardziej skorumpowanych znalazło się 20, natomiast cztery inne osoby znalazły się pod szczególną obserwacją autorów). Tegoroczna lista uległa sporemu skróceniu głównie dlatego, że 8 osób uwzględnionych w zeszłorocznej publikacji, nie zajmuje już miejsca w Kongresie. Pominięto również 7 innych osób, wobec których ani organy ścigania, ani działające w Kongresie komisje nie podjęły żadnych kroków prawnych, bądź też CREW nie uzyskała żadnych nowych informacji w tych sprawach.

Osobami nowymi na tegorocznej liście są senatorowie Roland Burris i John Ensign, a także członkowie Izby Reprezentantów Nathan Deal, Jesse Jackson Jr. oraz Pete Visclosky. Po dwóch latach nieobecności w gronie najbardziej skorumpowanych kongresmenów, w tym roku ponownie pojawił się członek Izby Reprezentantów Maxine Waters. Powody, dla których umieszczono jego nazwisko na liście nie są związane z tymi, dzięki którym znajdował się na niej w latach ubiegłych.

Wobec 12 osób z tegorocznej listy prowadzone jest obecnie jakieś postępowanie. Są to: Vern Buchanan, Roland Burris, Ken Calvert, John Ensign, Jesse Jackson Jr., Jerry Lewis, Alan Mollohan, John Murtha, Charlie Rangel, Laura Richardson, Pete Visclosky oraz Don Young.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi zarzutami formułowanymi wobec kongresmenów, jest wykorzystanie piastowanej funkcji do uzyskiwania korzyści finansowych dla nich samych, ich rodzin i przyjaciół.

Pomimo przyjęcia w Kongresie odnoszących się do norm etycznych  reform oraz powołania nowego Biura Etyki Kongresu (Office of Congressional Ethics), postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami etyki nadal egzekwowane jest w niewielkim stopniu. Kwestia ta ma się gorzej w Izbie Reprezentantów, która konsekwentnie odmawia karania zachowania polityków, bez względu na to, jak bardzo jest ono oburzające. Postępowanie w sprawie jej członka, Charliego Rangela, które zostało wszczęte przede wszystkim z uwagi na jego prośbę, przeciągało się przez cały rok, pozostając bez widoków na zakończenie.

Biorąc pod uwagę ilość i jakość aktualnie prowadzonych w sprawie kongresmenów postępowań oraz nieustająco reprezentowaną przez sądy szeroką interpretację Speech or Debate Clause - klauzul zawartych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych służących obronie przed postępowaniami sądowymi, autorzy raportu spodziewają się raczej mniejszej liczby federalnych postępowań w sprawie skorumpowanych kongresmenów.

Przedstawiany przez organizację raport został opracowany na podstawie przeglądu doniesień medialnych, raportów Federalnej Komisji Wyborczej, dokumentów sądowych oraz innych, między innymi finansowych dokumentów ujawnianych przez kongresmenów. Autorzy raportu dokonali analizy zebranych informacji w świetle obowiązujących przepisów i reguł prawa federalnego, jak również zasad etyki przyjętych w Kongresie.

Wśród ujętych w tegorocznym zestawieniu znajduje się 12 członków Izby Reprezentantów: Vern Buchanan, Ken Calvert, Nathan Deal, Jesse Jackson, Jr., Jerry Lewis, Alan Mollohan, John Murtha, Charles Rangel, Laura Richardson, Pete Visclosky, Maxine Waters oraz Don Young. Listę dopełnia trzech senatorów: Roland Burris, John Ensign oraz Mitch McConnell. Nazwiska kongresmenów uszeregowano przyjmując kolejność alfabetyczną.

W tym roku, tak samo jak w poprzednim, listę skorumpowanych kongresmenów otwiera Republikanin, członek Izby Reprezentantów, Vern Buchanan, który piastuje stanowisko już drugą kadencję. Reprezentuje on trzynasty okręg wyborczy na Florydzie.

Vern Buchanan jest właścicielem kilku salonów samochodowych na Florydzie i po rozpoczęciu swojej kampanii wyborczej w 2005 roku, w przeciągu siedmiu dni zgromadził kwotę 110 tysięcy dolarów od pracowników jego licznych salonów. Kilkoro pracowników twierdziło, że Buchanan naciskał ich do przekazania datków na rzecz jego komitetu wyborczego.

Wśród ujętych w tegorocznym zestawieniu senatorów, pierwsze miejsce, zgodnie z przyjętą kolejnością alfabetyczną, przypadło Rolandowi Burrisowi. Jest on Demokratą z Illinois pełniącym tę funkcję pierwszą kadencję. Został wybrany do Senatu w grudniu 2008 roku przez byłego gubernatora Roda Blagojevicha, na miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji z tej funkcji prezydenta elekta Baracka Obamy. Problemy Burrisa i zarazem przyczyny, dla których jego nazwisko zostało ujęte w tegorocznym zestawieniu, wynikają właśnie z okoliczności towarzyszących jego powołaniu.

Opracowany przez działaczy CREW raport, poza przywołanymi dwiema historiami, opisuje jeszcze 13 innych. Każda z nich dotyczy zachowania niezgodnego z elementarnymi zasadami etyki, niegodnego kongresmena.

 

Źródło: crewsmostcorrupt.org

 


 
 

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry