Nawigacja

Rankingi korupcji

Rządowy Indeks Antykorupcyjny w Sektorze Obronnym 2015

Transparency International – Defence and Security, część renomowanej antykorupcyjnej organizacji pozarządowej zajmująca się ryzykiem korupcji w sektorze obronnym przygotowała ranking efektywności prawnych i instytucjonalnych regulacji antykorupcyjnych w tej sferze.

Obecnie udostępniona została część omawiająca, jak sobie z problemem korupcji w sferze obronności radzą kraje NATO oraz kraje partnerskie, w tym Polska.

Spośród 33 sklasyfikowanych państw najlepiej wypadła Wielka Brytania, dla której ryzyko korupcji oceniono jako bardzo niskie. Polska znalazła się w grupie 12 państw o niskim ryzyku, obok m.in. Kanady, Holandii, Norwegii, czy spośród partnerów Finlandii, a więc krajów, które w ogólnym Rankingu Percepcji Korupcji Transparency International plasują się znacznie wyżej.

W przypadku Polski najniżej oceniono ryzyko w sferze polityki i nadzoru, finansowania i zarządzania kadrami. Doceniono uszczelnienie procedur i nadzór nad realizowanymi przetargami. Najgorzej oceniono kwestię korupcji w operacjach wojskowych, jako że brak jest w doktrynie wojskowej rozwiązań adresujących ryzyko korupcyjne dla żołnierzy i całych jednostek na misjach zagranicznych.

Jak można przeczytać w informacji prasowej, „postęp w dziedzinie regulacji antykorupcyjnych jest szczególnie ważny ze względu na wielomilionowy program modernizacji polskiej armii, rosnące zainteresowanie tematyką obronną oraz plan zwiększenia nakładów na sektor obronny do 2% PKB rekomendowanych przez NATO”.

Zobacz Rządowy Indeks Antykorupcyjny w Sektorze Obronnym 2015 (w jęz. angielskim) (0,8 MB).

 

Opublikowano w dniu 4.12.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry