Nawigacja

Rankingi korupcji

Raport: Instytucje UE narażone na korupcję

Instytucje Unii Europejskiej są narażone na korupcję – wynika z raportu „The European Union Integrity System” opublikowanego 24 kwietnia 2014 roku przez Transparency International.

Jest to pierwszy raport tego typu, stanowiący przegląd zagrożeń korupcyjnych w instytucjach Unii Europejskiej i mający na celu „oddzielenie mitów do rzeczywistości oraz przedstawienie rekomendacji zmian” – czytamy w streszczeniu raportu.

Ustalenia raportu wskazują na narażenie instytucji Unii Europejskiej na korupcję wynikające m.in. ze słabego egzekwowania przepisów oraz braku rejestru lobbystów,  a zamiast tego tendencji do stanowienia prawa za zamkniętymi drzwiami.

Autorzy raportu poddali ocenie 10 instytucji Unii Europejskiej: Parlament Europejski, Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  Europejski Trybunał Obrachunkowy, OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Europol, Eurojust i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Transparency International zauważa istnienie szeregu regulacji i praktyk antykorupcyjnych w ocenianych instytucjach. Jednocześnie jednak identyfikuje obszary mające wpływ na zagrożenie korupcją, m.in. brak regulacji dotyczących lobbingu, a zamiast tego tendencji do stanowienia prawa za zamkniętymi drzwiami; czy  brak regulacji dotyczących weryfikacji sprawozdań majątkowych komisarzy i europarlamentarzystów. Autorzy raportu zauważają także, iż tylko 1 na 10 skontrolowanych instytucji wdrożyła właściwe mechanizmy – pomimo prawnego obowiązku ich posiadania – pozwalające chronić whistleblowerów (osoby informujące o nieprawidłowościach). Zaś w 2013 r. tylko 7 firm zostało wykluczonych z udziału w przetargach unijnych z powodu korupcji.

Publikacja raportu zbiega się w czasie z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju.  Jak powiedział cytowany przez TI w komunikacie dotyczącym publikacji raportu Carl Dolan – dyrektor biura Transparency International przy UE,  „majowe wybory europejskie stanowią okazję do refleksji na temat tego, jak unijne instytucje mogą lepiej służyć dobru publicznemu”.

Źródło: http://www.transparency.org/news/pressrelease/first_eu_integrity_report_highlights_risks_of_corruption_in_european_instit

 

Treść raportu (wersja ang.) dostępna jest na stronie Transparency International, pod adresem:

http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2014/04/EU_Integrity_System_Report.pdf

 

 

do góry