Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej - doświadczenia państw OECD

Artykuł autorstwa Jánosa Bertóka ukazał się w czasopiśmie Służba Cywilna nr 2 z 2001 roku. Poświęcony jest on podejściu do zachowań nieetycznych, będących źródłem korupcji oraz propagowaniu właściwych wzorców zachowań wśród funkcjonariuszy publicznych z państw należących do OECD.

Korupcja definiowana jest nie jako indywidualna wada ludzka, lecz jako objaw niedoskonałości systemu, która wymaga kompleksowego podejścia. Zdefiniowane i opisane są elementy niezbędne podejścia, które stawiałoby sobie za cel promowanie pożądanych postaw etycznych w sektorze publicznym a zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu. Do osiągnięcia tego celu służą instytucje, systemy, instrumenty i warunki, jakie wykorzystują rządy zdefiniowane na podstawie doświadczeń państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Kluczowym pojęciem artykułu jest infrastruktura etyczna, która jest szczegółowo opisana poprzez jej części składowe, następnie zaś omówione zostaje jak ją w środowisku urzędniczym wprowadzać i propagować.

Na koniec autor zwraca uwagę na sytuację nieetycznego zachowania w służbie publicznej. Z tego względu niezbędne jest też istnienie procedur raportowania i donoszenia o tym, jak i procedur dyscyplinarno-karnych. Wymagałoby to wspomnianego już całościowego podejścia na poziomie ogólnokrajowym.

Swój wywód autor konstatuje opinią, iż o ile odpowiadać na doniesienia o nieetycznym zachowaniu i korupcji jest ważne, to główna uwaga powinna być skupiona na przygotowaniu się do rozwiązywania przyszłych problemów.
 

 

Pliki do pobrania

do góry