Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

Administracja publiczna na świecie. Walka z korupcją w ramach OECD

Opracowanie przygotowane zostało przez Filipa Jasińskiego, specjalistę w Departamencie Polityki Integracyjnej, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Prezentuje ono całościową politykę OECD w walce przeciwko korupcji.

Dokument określa Organizację mianem wiodącej instytucji w zwalczaniu korupcji, zwłaszcza od wejścia w życie w 1999 roku wynegocjowanej na jej forum Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Wymienione zostały postanowienia, których obowiązek implementacji dokument nakłada na sygnatariuszy, oraz definicja korupcji, jaką Konwencja na swoje potrzeby przyjęła.

Wdrażanie przez sygnatariuszy Konwencji poddane jest monitoringowi, który przebiega w dwóch fazach. Wpierw analizie poddane jest ustawodawstwo krajowe pod względem procedur antykorupcyjnych, a następnie zaś eksperci badają, jak jest ono w praktyce egzekwowane.

Uwaga poświęcona jest także działalności prewencyjnej OECD, uznanej za istotny element polityki przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Rekomendacje Organizacji wskazują na ustalanie wspólnych standardów postępowania, czy na istotną rolę mediów w procesie informowania społeczeństwa.

Na obecnym etapie głównym wyzwaniem Organizacji jest doprowadzenie to pełnej egzekwowalności postanowień Konwencji wśród państw, które ją ratyfikowały. Także Polska, która jest stroną Konwencji, dostosowuje swoje prawodawstwo do standardów przez nią wyznaczonych. Jest to jednocześnie element dostosowania własnego prawa do prawa Unii Europejskiej, do przystąpienia do której Polska aspirowała.
 

 

Pliki do pobrania

do góry