Nawigacja

Badania opinii społecznej

Korupcja, nepotyzm (...) Komunikat z badań CBOS

Sondaż jest częścią badania „Aktualne problemy i wydarzenia” z 5-8 grudnia 2003 roku, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie losowej 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Badanie dotyczyło postrzegania korupcji jako zjawiska, jego zasięgu, nepotyzmu i nieuczciwego lobbingu oraz wiążących się z tym zagrożeń. Komunikat z badania opracował Michał Wenzel.

 

 

Pliki do pobrania

do góry