Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Estonia uruchomiła innowacyjną stronę

Estońskie władze mają nowy pomysł na ograniczenie w kraju korupcji. Właśnie uruchomiły stronę z wytycznymi pozwalającymi rozstrzygnąć, co nie jest już zwykłym prezentem.

Dostępna pod adresem http://huvidekonflikt.just.ee/ strona (pol. konflikt interesów), zawiera wytyczne i wskazówki mające ułatwić ocenę, gdzie leży granica pomiędzy dozwolonym działaniem a korupcją. Adresowana jest ona do pracowników administracji publicznej, którzy na co dzień spotykają się z sytuacjami, w których np. oferowane są im prezenty.


Jak donoszą media, motywem uruchomienia strony były badania przeprowadzone przez Ministerstwo Finansów, z których wynikało, że korupcja w dalszym ciągu postrzegana jest, jako poważny problem, nawet jeśli powoli obniża się jej poziom. Niemal co czwarty ankietowany urzędnik stwierdził, że nie widzi problemu (a tym bardziej korupcji) w tym, że ktoś oczekuje od pracownika publicznego przysługi. Zbliżony odsetek przyznał, że w pracy był postawiony w sytuacji konfliktu interesów. Natomiast 53 procent respondentów uznało, że przydałyby im się wytyczne, jak zachować się w takim przypadku.

Jak stwierdził szef resortu finansów Minister Kristen, nie jest możliwe wyeliminowanie wszelkich dwuznacznych sytuacji poprzez regulacje prawne, jednakże, jak wskazują badania, skutecznym środkiem okazuje się być podnoszenie świadomości na temat etyki w pracy. Dla przykładu, ministerstwo wskazuje, iż dozwolone jest przyjmowanie kwiatów czy drobnych upominków od przedstawicieli ambasad, natomiast standardy przekracza np. przyjmowanie darmowych przelotów.Źródła:

http://huvidekonflikt.just.ee/

http://www.france24.com/en/20110531-estonia-launches-website-fight-state-sector-graft

 

 

do góry