Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raporty o korupcji w Tanzanii i Rwandzie

W ostatnich dniach opublikowane zostały raporty dotyczące korupcji w 2 afrykańskich państwach: Tanzanii i Rwandzie. Poniekąd odzwierciedlają one, dlaczego państwa te znajdują się na tak różnych lokatach w Indeksie Percepcji Korupcji Transparency International.

Poświęcone zjawisku korupcji w Tanzanii jest Krajowe Badanie Rządnośći i Korupcji (National Governance and Corruption Survey). Przygotowała je krajowa instytucja antykorupcyjna - Biuro Zapobiegania i Zwalczania Korupcji. Badanie gotowe było już od pewnego czasu, lecz jego wyniki upubliczniono dopiero w poniedziałek, 16 maja 2011 roku. Uczynienie tego nakazał prezydent Jakaya Kikwete, w wyniku presji, jaką wywarły na władze państwa-dawcy pomocy rozwojowej dla tego afrykańskiego kraju.


Raport z badania wskazuje na problemy z korupcją i jej skalę. Przede wszystkim korupcja ma negatywnie wpływać na rozwój kraju i wzrost gospodarczy, dotyka zaś wszystkich sfer życia. Osoby, które wzięły udział w przeprowadzonej ankiecie wskazały, że najbardziej podatna na przekupstwo jest policja. Na dalszych miejscach znalazły się wymiar sprawiedliwości oraz szkolnictwo. Za to za najbardziej aktywnych w domaganiu się nienależnych korzyści i za najczęstszych inicjatorów korupcji uznani zostali urzędnicy państwowi, którzy uzależniali wykonanie swojej pracy od wypłacenia im łapówki.

Respondenci za główną przyczynę korupcji uznali zachłanność. Na drugim miejscu według ankietowanych  znalazło się zepsucie moralne, natomiast zdaniem kadry menadżerskiej - brak nadzoru ze strony urzędów. W dalszej kolejności wskazano takie przyczyny, jak brak przykładu z góry, wysokie koszty utrzymania w połączeniu z niskimi zarobkami, czy brak skutecznego systemu zgłaszania korupcji.

Za najmniej skorumpowane w opinii reprezentantów gospodarstw domowych uznane zostały fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe i komisje przetargowe. Natomiast menadżerowie wyróżnili pocztę, parlament oraz krajowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne.

Badanie dotyczące poziomu korupcji w Rwandzie przygotował miejscowy oddział TI. Rwandyjski Indeks Korupcji (Rwanda Bribery Index) opublikowany został 13 maja 2011 roku na stronie berlińskiej centrali organizacji pozarządowej. Jak podano w komunikacie prasowym, stanowi on próbę szczegółowej analizy zjawiska na krajowym poziomie.

Główną konkluzją raportu z badania jest, iż prowadzona przez władze kampania antykorupcyjna wydaje się przynosić rezultaty, gdyż 80 procent ankietowanych nie spotkało się z sytuacją korupcyjną. Natomiast odpowiedzi respondentów, którzy doświadczyli takiej sytuacji wskazują, że dla Rwandy prawdopodobieństwo znalezienia się w niej wynosi blisko 4 procent, w ponad 2 procentach przypadków łapówkę zapłacono, natomiast w prawie 2 procentach przypadków - uzyskano świadczenie dzięki korupcji. Z powyższego autorzy raportu wnioskują, iż popyt na bezprawne korzyści przewyższa podaż, zaś samo zjawisko nie jest jeszcze mocno zakorzenione w społeczeństwie.

Jak pokazuje Indeks, najbardziej narażonymi na korupcję są: policja, na rzecz której przekazano ponad połowę wszystkich wypłaconych łapówek; organizacje pozarządowe, gdzie w niemal 17 procentach przypadków doszło do sytuacji korupcyjnych (dla przypomnienia średnia krajowa to 3,9) oraz instytucja rozjemców. Paradoksalnie, to jednak policja postrzegana jest przez mieszkańców Rwandy, jako instytucja najlepiej nadająca się do zwalczania korupcji.

Średnia wysokość zapłaconej łapówki w 2010 roku wyniosła niemal 27,5 tysiąca franków rwandyjskich (około 125 złotych), co biorąc pod uwagę miejscowe warunki, jest kwotą dosyć znaczną.

Oba państwa we wspomnianym Indeksie Percepcji Korupcji 2010 dzieli 50 lokat. Rwanda sklasyfikowana została na miejscu 66, zaś Tanzania na 116.Źródła:

http://www.pccb.go.tz/

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases_nc/2011/2011_05_13_rwanda_bribery_index_2010

http://www.nation.co.ke/News/africa/-/1066/1163830/-/12ld0eb/-/index.html

http://www.theeastafrican.co.ke/news/Tanzania+police+top+corruption+list/-/2558/1163886/-/item/0/-/8yvgioz/-/index.html

 

 

Pliki do pobrania

do góry