Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jamajski Nadzorca proponuje instytucję antykorupcyjną

Jamajski Główny Nadzorca w liście do premiera proponuje utworzenie niezależnej instytucji antykorupcyjnej. Ma ona stanowić odpowiedź na pogłębiającą się skalę korupcji, która przeradza się w zjawisko systemowe.

Greg Christie, piastujący urząd Głównego Nadzorcy (Contractor-General), w dniu 22 marca 2011 roku opublikował list, w którym wyraża niepokój skalą korupcji w kraju, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Ponadto, w jego opinii, struktury państwa wydają się nie radzić sobie z przeciwdziałaniem tej patologii, zwłaszcza z pociąganiem jej sprawców do odpowiedzialności karnej.


Zdaniem Nadzorcy, odpowiedzią na powyższą sytuację nie będzie proponowane przez rząd ustanowienie w ramach Prokuratury Generalnej specjalnej struktury prokuratorskiej, której powierzonoby zadanie zwalczania korupcji. Istnieje bowiem ryzyko, iż ugrzęźnie ona w gąszczu procedur administracyjnych, a zasięg jej działań będzie ograniczony poprzez fakt, że będzie strukturą podległą i zależną. Lepsze rezultaty przyniosłoby ustanowienie całkowicie niezależnej stricte antykorupcyjnej instytucji, wyposażonej w kompetencje dochodzeniowo-śledcze.

List Głównego Nadzorcy zawiera również konkretne propozycje zmian, które należałoby wprowadzić, by zrealizować jego wizję. Po pierwsze nowa instytucja powinna dostać umocowanie w konstytucji Jamajki z wyraźnie zarysowanymi kompetencjami, co wymaga nowelizacji Ustawy Zasadniczej. Po drugie, proponuje utworzenie jej na bazie 3 obecnie funkcjonujących organów: Komisji Rzetelności, badającej poprawność deklaracji majątkowych składanych przez parlamentarzystów, Komisji ds. Zapobiegania Korupcji z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz kierowanego przez Christiego Urzędu Głównego Nadzorcy. Po trzecie, postuluje przekazanie nowej instytucji wszystkich postępowań prowadzonych w związku z korupcją i nadanie jej wyłączności na tego typu postępowania. Po czwarte zaś sugeruje bądź utworzenie specjalnego sądu ds. korupcji, specjalne oddelegowanie w sądach sędziów do pracy przy tego typu sprawach, bądź nadanie im priorytetu w kolejce spraw oczekujących na rozpatrzenie.

Urząd Głównego Nadzorcy - Office of the Contractor-General – jest niezależną, jamajską instytucją stojącą na straży prawidłowości przebiegu procesu zamówień publicznych. Pilnuje on, by rządowe instytucje przyznawały kontrakty bezstronnie, racjonalnie i w przejrzysty sposób.

List Nadzorcy zaadresowany został do premiera Jamajki, lidera opozycji oraz przewodniczących obu izb miejscowego parlamentu. Opublikowany został on również na stronie Urzędu.Źródło:

http://www.ocg.gov.jm/ocg/

 

 

 

do góry