Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje GRECO dla Portugalii

Strasburg. 8 grudnia 2010 roku Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO) opublikowała raport dotyczący Portugalii, przygotowany w ramach Trzeciej Rundy Ewaluacyjnej.

W raporcie dostrzeżono, że o ile prawo karne w odniesieniu do przestępstw korupcyjnych popełnianych w granicach kraju jest zgodne ze standardami przyjętymi przez Radę Europy, to poprawy wymagają uregulowania odnoszące się do tego typu przestępczości w wymiarze międzynarodowym. GRECO apeluje także o większą przejrzystość w finansowaniu polityki.

W następstwie przyjęcia nowego ustawodawstwa odnoszącego się do kryminalizacji korupcji, wewnętrzne prawo Portugalii uznaje za przestępstwa wszystkie formy zachowań zdefiniowane przepisami Prawnokarnej Konwencji o Korupcji Rady Europy oraz Protokołu Dodatkowego Konwencji.

Jednakże nie wszystkie zachowania korupcyjne w ujęciu międzynarodowym znajdują odzwierciedlenie w wewnętrznym ustawodawstwie Portugalii. W ostatnim czasie zrównano z obowiązującymi w Europie standardami sankcje karne przewidywane za przestępstwa korupcyjne popełniane przez funkcjonariuszy publicznych. Nadal jednak są zbyt mało rygorystyczne i wymagają zmian sankcje przewidziane za popełnienie przestępstwa korupcji w sektorze prywatnym oraz handel wpływami.

W zakresie przejrzystości finansowania partii politycznych, GRECO przyznała, że aktualnie Portugalia posiada relatywnie dobrze rozwinięty system, włącznie z wyszczególnieniem zasad ustanawiających reguły oraz progi finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych z prywatnych źródeł. Zezwolenie na zwiększenie finansowania pochodzącego z prywatnych źródeł, co aktualnie jest przedmiotem debaty w Portugalii, musiałoby być powiązane z wprowadzeniem odpowiednich zasad regulujących kwestie przejrzystości i monitorowania.

GRECO przygotowała dla Portugalii 13 rekomendacji, których implementacja oceniona zostanie w drugiej połowie 2012 roku.

Źródło: www.coe.int

do góry