Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

GRECO opublikowała raport na temat Serbii

6 grudnia 2010 roku Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO) opublikowała raport dotyczący Serbii, przygotowany w ramach Trzeciej Rundy Ewaluacyjnej.

W sporządzonym dokumencie jego autorzy zauważają dotychczasowe kroki Serbii sprzyjające zgodności ze standardami ustanowionymi przez Radę Europy, jednak zwracają uwagę na potrzebę bardziej aktywnej walki z korupcją oraz wzmocnienia kontroli nad finansowaniem partii politycznych.

W odniesieniu do zagadnienia kryminalizacji korupcji, serbskie prawo karne czyni zadość standardom wytyczonym przez przepisy Prawnokarnej Konwencji o Korupcji Rady Europy, pomimo tego jednak GRECO apeluje do Serbii o odniesienie się do pewnych braków, w szczególności dotyczących uregulowań prawnych dotyczących przekupstwa zagranicznych sędziów, jak również w odniesieniu do możliwości ścigania korupcji poza granicami.

Według autorów raportu Serbia musi wykazywać większą aktywność w wykrywaniu, dochodzeniu i ściganiu korupcyjnych spraw, a także dołożyć większych starań w celu karania nie tylko sprawców drobniejszych przestępstw korupcyjnych, ale również sprawców poważnych przestępstw korupcyjnych popełnianych na wysokim szczeblu sektora publicznego. Dodatkowo GRECO zaleca zwracać uwagę na powiązane z tradycyjnymi formami korupcji kwestie, takie jak handel wpływami oraz korupcję w sektorze prywatnym.

W zakresie przejrzystości finansowania partii politycznych, GRECO zauważyła, że Serbia aktualnie przechodzi przez obiecujący proces zmian, które mają na celu zwiększenie transparentności finansów partii politycznych. Istotne jest jednak wzmocnienie kontroli nad partyjnymi finansami, dodatkowo aktualnie funkcjonujące w zakresie przejrzystości finansowania regulacje muszą być nadal rozbudowywane, włącznie z lepszym uregulowaniem kwestii przekazywania dotacji.

Ponadto, jako że dostęp do informacji publicznej jest jednym z kamieni węgielnych efektywnego systemu kontroli, istotne jest zobowiązanie partii politycznych do raportowania na temat ich sytuacji finansowej oraz podawanie składanych raportów do wiadomości publicznej.

GRECO przygotowała dla Serbii 15 rekomendacji. Proces ich implementacji do porządku prawnego kraju zostanie oceniony w drugiej połowie 2012 roku.

Źródło: www.coe.int

 

do góry