Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzrost korupcji w oczach mieszkańców Bałkanów

Jak wynika z badania opinii społecznej przeprowadzonego przez Instytut Gallupa wśród mieszkańców państw Bałkanów Zachodnich, nasila się zjawisko korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

O wynikach badania przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku informuje portal euractiv.com. Dotyczyło one postrzegania przez mieszkańców takich zagadnień jak polityka czy korupcja, a zebrane zostały w dokumencie Gallup Balkan Monitor 2009.

Dowiedzieć się z niego można, że ponad dwie trzecie respondentów uważa, iż korupcja jest wszechobecna. Jeśli chodzi o korupcję w sferze przedsiębiorczości prywatnej, to sytuacja najgorzej rysuje się dla Chorwatów, Serbów oraz Bośniaków, gdyż odsetek respondentów, który ją zauważa waha się w przedziale 90-92 procent. Jednocześnie w porównaniu z danymi z 2006 roku odsetek ten wzrósł dla wszystkich państw za wyjątkiem Albanii i Macedonii.

Natomiast opinię, że korupcja zagnieździła się w szeregach administracji państwowej popiera 84 procent mieszkańców Kosowa, co jest najwyższym odsetkiem. Na kolejnych miejscach uplasowały się Bośnia i Hercegowina (81 procent badanych). Ponad jedna czwarta mieszkańców tych państw deklaruje również, że takie problemy, jak korupcja czy zorganizowana przestępczość są częścią ich codziennego życia.

Tymczasem chlubnym wyjątkiem w tej stawce jest Czarnogóra, gdzie odsetek osób przekonanych o korupcji w administracji nie przekracza połowy badanych (odpowiednio 49 procent).

Przywołany przez portal ekspert w niemieckim ośrodku Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Dušan Reljić, twierdzi, że obecne wyniki to efekt dekady bezprawia na Bałkanach w latach 1991-2001, kiedy to kwitła przestępczość.

Źródło: euractiv.com (11.06.2010)

do góry