Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Potrzebna egzekucja praw

W dniu 27 maja 2010 roku w stolicy Laosu, Wientianie odbył się panel poświęcony krajowemu ustawodawstwu antykorupcyjnemu z udziałem zagranicznych przedstawicieli. Ogólną konkluzją spotkania było, iż niezbędne jest położenie większego nacisku na egzekucję już istniejących norm prawnych.

Konferencja poświęcona była postępom, jakie uczynił Laos w ustanawianiu uregulowań nakierowanych na zapobieganie i zwalczanie korupcji od momentu przystąpienia tego państwa do Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji. Laos ratyfikował tą umowę we wrześniu 2009 roku. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele krajowej instytucji kontrolno-audytorskiej, reprezentanci rządu, jak również członkowie misji ONZ do tego kraju.


O wydarzeniu informuje w swoim internetowym wydaniu angielskojęzyczny dziennik „Vientiane Times”. W wypowiedzi dla gazety, uczestnik, który zastrzegł sobie anonimowość, stwierdził, że w jego opinii obecnie obowiązujące prawo jest dobre, jednak brak jest należytego jego egzekwowania. W trakcie panelu podnoszono również kwestię znajomości przepisów przez miejscowych urzędników. Argumentowano, iż niewystarczające zrozumienie uniemożliwia ich właściwe stosowanie.

Tymczasowy przedstawiciel ONZ w Laosie, Leik Boonwaat, oświadczył, że w związku z tym, iż Laos w ostatnich dziesięcioleciach uległ bardzo szybkiej modernizacji i przeobrażeniom, pilnie należy zająć się problemem korupcji, gdyż może zagrozić on zrównoważonemu rozwojowi kraju. Boonwaat zaznaczył, że o ile korupcja dotyka wszystkich, to największe jej koszta ponoszą najbiedniejsi.Źródło: vientianetimes.org.la (28.05.2010)

do góry