Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

TI zaprzecza zawarciu porozumienia z Rosją

Transparency International zaprzeczyła pojawiającym się w prasie doniesieniom, jakoby miała zawrzeć z Rosją formalne porozumienie dotyczące nawiązania współpracy oraz planów rewizji kryteriów oceny państw przy opracowywaniu Indeksu Percepcji Korupcji (CPI).

Ełła Pamfiłowa, przewodnicząca prezydenckiej Radzie ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka po zakończeniu spotkania grupy roboczej w ramach Rosyjsko-Amerykańskiej Komisji Prezydenckiej oświadczyła, że TI wyraziła zgodę na wspólny monitoring poziomu korupcji w Rosji i Stanach Zjednoczonych oraz wypracowanie nowych, powszechnych kryteriów badania korupcji.

Organizacja reprezentowana była wyłącznie na szczeblu roboczym, zaś żaden członek władz w spotkaniu nie brał udziału. Pani rzecznik odrzuciła także sugestie, które gazeta miała przytoczyć za anonimowym źródłem w rosyjskiej delegacji. W opinii źródła, złe wyniki Moskwy w opracowywanym corocznie Indeksie Percepcji Korupcji uzależnione są od aktualnego stanu bilateralnych stosunków Rosji z innymi państwami. „CPI to całościowy indeks, oparty o badania przeprowadzone wśród ekspertów i przedsiębiorców przez przynajmniej 3 niezależne i renomowane instytucje”, napisała Kaiser.

Źródło: rian.ru (1.02.2010)

 

 

do góry